({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Vårgårda /
  • Runstenar och vägvisarstenar i Hol

Fotograf: Lisa Hildor

Runstenar och vägvisarstenar i Hol

  • Lisa Hildor
  • Källa: Vårgårda kommun; Åke Carlsson, Riksantikvarieämbetet

I området runt Hol finns flera runstenar och vägvisarstenar bevarade.

Runsten

På Hols kyrkogård står en runsten, som tidigare varit inmurad i kyrkan under södra korfönstret. Den påträffades 1996 i samband med restaurering av kyrkan. Stenen har ristningar på två sidor. Texten är: Ulf och Asur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tegn, sin fader, mycket vänsäll. Tegn avser sannolikt odalman, självägande bonde. Enligt Runverket tycks det vara samma ristare som gjort runstenarna vid Eggvena och Remmene kyrkor.

 

Vägvisarstenar

Det står en vägvisarsten mellan E20 och fotbollsplanen i Hol. Dess övre del är borta och har inte kunnat återfinnas. Enligt Hols dödbol dog åttaåriga Anna Cathrina här den 12 augusti 1849, när stenen välte över henne.

Koordinater N 57.98050°, E 12.68773°

 

Ytterligare en vägvisarsten står vid Grönemad och föreställer en hand med ett pekfinger som visar vägen till Horla kyrka. Stenen flyttades 2,5 meter ifrån vägkanten 1974.

Koordinater N 57.98305°, E 12.72847°

 

Väghållningsstenar

Fortsätter du längs vägen mot Ornunga hittar du tre väghållningsstenar som visar vägen till bland annat gård 1127, som hade ansvar för vägunderhållet på en 74 meter lång sträcka, varför stenen har inskriptionen No1127 74 m.