({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lisa Hildor

Säveån

  • Åke Carlsson
  • Källa: Vårgårda kommun

Längs den slingrande Säveån bevaras floran och du kan hitta både kraftstation med vattenfall och orörd natur.

Säveån mellan Kärtared och Horla rinner i sin ursprungliga slingrande fåra, omgiven av sanka, ibland översvämmade marker. Under en tid i samband med inlandsisens avsmältning rann ån från Kärtared rakt mot Bälinge. När isen dragit sig tillbaka från trakten gjorde ån en lång omväg via Vårgårda till Mjörn.

I Kärtared finns en sandbrink mot ån som har en liten rest av ljunghed. Här finns backsippor, kattfot och ljungögontröst. Den sistnämnda hämtar delvis sin näring från ljungen. För att bevara floran bränns brinken med några års mellanrum. (Koordinater: 57.941677, 12.703248)

 

Melltorp är Säveåns högsta vattenfall. Medelvattenföringen är ca tre kubikmeter per sekund. Kvarn och såg ersattes på 1930-talet av en kraftstation. Vid normalt flöde rinner det mesta vattnet i tuben till kraftverket, men efter häftiga regn återuppstår fallet i sin forna mäktighet. Har man tur kan man under vintern se strömstaren här. (Kraftverket, Koordinater 57.935427, 12.714498)

 

Vid Hoppestena, med Kopparbergen på norra sidan och Övretorpa kullar på södra, har Säveån sin mest otillgängliga sträcka. Vid lågvatten kan den orädde hoppande på stenarna ta sig över ån. På dess norra sida löper en hög brant med rasmarker och stenbumlingar ända ut mot ån. Här har inte varit nämnvärt skogsbruk på senare decennier. Ovanför höjden finns vacker hällmarkstallskog. (Koordinater: 57.941959, 12.757649)