({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Skateparken
Öckerö

Skatepark vid Ishall, Fotbollsplan, lekplats och badplats

Skateparken på Öckerö är en del av ett stort område med sportaktiviteter

Runtom Skateparken ligger lekplats, Göstahallen med inomhusplan, Ishall, fotbollsplaner, konstgräsplan, badplats, beachvolley. Massor av aktiviteter och events i området.

Sommaren 2016 invigdes Öckerö Skatepark.
Parken är 900 kvm stor,  och ligger i Prästängsområdet på Öckerö.
Parken är öppen för åkning varje dag mellan 08.00 och 22.00

Regler för säkerhet och trivsel

- All användning av anläggningen sker på egen risk. Mindre barn ska alltid vara under uppsikt av vuxen.
- Hjälm och skyddsutrustning bör alltid användas. Skateparken är en idrottsanläggning som är byggd och avsedd för i första hand skateboardåkning.
- Du får åka inlines, BMX-cykel och kickboard i parken (hjulen får dock inte ha metallpegs). Åkning med motordrivet fordon är förbjudet.
- Visa hänsyn till andra åkare och var rädd om dig, om andra och om parken. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra åkare och se till att skateboarden inte far iväg och skadar någon.
- Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför ramper och hinder.
- Graffitti och andra målningar är absolut förbjudet.

Felanmälan

Om du upptäcker någon skada på skateparken, felanmäl genast till anläggningschef telefon 031-976289.

Kontaktinformation

Öckerö Kommun

Sockenvägen 13

47580 Öckerö


Telefon: +46 976200


E-post: kommun@ockero.se