({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Brurmossen naturreservat
Åmål

Våtmarksområde i gränsland

Brurmosseområdet ligger i gränstrakterna mellan Västra Götaland och Värmland. Reservatet består av sumpskogar, tallbevuxna bergimpediment och öppna myr- och mossmarker. Området har ett stort värde tack vare sin orördhet.

Växter och djurliv

Lavfloran i området har en nordlig prägel och är artrik. I området finns ett rikt fågelliv med Dalslands kanske största spelplats för orre. Även tjädern har en stark stam här.

Vandringsled Brurmossen

Leden går genom fina tallheds- och myrområden och är ca 6,5 km lång.

Kupering: Lätt. Leden går genom våtmarksområden.

Vägbeskrivning

Brurmossen ligger 7 km norr om Mo Kyrka. Reservatet nås via avfart mot Vassbotten väg 2257 mellan Åmål och Svaneholm (Svanskog). Sväng mot Vassbotten och följ vägen runt sjön till du ser skyltning för Brurmossens naturreservat.

Var vänlig och visa hänsyn till föreskrifterna för reservatet!

 Info om Brurmossen - Länsstyrelsen

Läs mer på "Vägvisaren Natur i Dalslands"- sida om Brurmossen. Här finns även karta

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen

Åmål


Telefon: +46 010 224 4000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se