({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Hindalebyns gravfält
Dals-Ed

Gravfält från järnåldern

Hindalebyn är ett av flera gravfält från järnåldern, som finns i trakten runt Ed. Gravfältet hörde till en gård eller by i närheten. Det ligger fortfarande en gård, Västra Hindalebyn, cirka 150 sydöst härifrån.

De torra åsarna runt sjön Lilla Le passade forntidens folk. De var bra att bo och färdas på. Åsarna var också mera lättodlade än dalgångarnas tyngre lerjordar. Dalarna började odlas upp först under senare delen av järnåldern. Istället användes Dalgångarna som betesmark. Troligen var boskapen viktigare än spannmål för överlevnaden i forntidens Hindalebyn.

Hindalebyns gravfält består av cirka 40 gravar. De flesta är högar och runda flacka gravar, så kallade stensättningar. Dessutom finns här en rektangulär stensättning, en tresidig grav (treudd) samt en domarring. Domarringar har fått sitt namn av att man förr trodde att stenarna, som står i en ring, hade varit en tingsplats. Flera av gravarna, bland annat domarringen och treudden har undersökts. De fynd som gjordes, främst skärvor av lerkärl, kunde dateras till järnålderns mellersta del (100-400e Kr). Under järnåldern var det vanligt att bränna den döde och lägga de brända benen i ett lerkärl, som ett slags gravurna. Graven kunde också anläggas direkt på bålplatsen. Ibland fick den döde med sig gravgåvor, som verktyg och smycken.


Det var säkert bara de riktigt välbärgade som fick synliga gravar, som stensättningar och högar. De flesta på gården har fått en obemärkt gravplats. Fornlämningar är skyddade enligt lag. Hindalebyns gravfält vårdas av Dals-Eds kommun.

Text: Länsstyrelsen/Älvsborgs länsmuseum Dals-Eds sn, formlämning nr 87, 88, 89, 90, 91

Kontaktinformation

Dals-Ed Turistinformation

Storgatan 27

668 31 Dals-Ed


Telefon: +46 534 190 22


E-post: tourist@dalsed.se

Hemsida: dalsland.com/dalsed