({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Tingvallamossen
Dals-Ed

En av Dalslands största och mest orörda myr.

Tingvallamossen är ett naturreservat med 590 hektar, storslagen som en norrländsk myr.

Vidsträckt myr

En av Dalslands största och mest intressanta myrar är Tingvallamossen sydost om Dals-Ed. Från Furukullen öster om mossen har man en fin utsikt över det vidsträckta myrlandskapet. Det centrala partiet är en riktig högmosse. Flera öar och myrholmar finns ute på myren.

Rikt fågelliv

Högmossen är en extremt fattig miljö och växtligheten domineras av vitmossor med inslag av bland annat ljung, klockljung, tuvull och vitag. Där mossen övergår i kärr blir floran annorlunda. Här finns ängsull, flaskstarr och dyfräken, men även mer krävande arter som ullsäv, slåtterblomma och korallrot. Fågellivet på Tingvallamossen är ovanligt rikt. Här häckar omkring 30 par av ljungpipare, trana, storspov, grönbena och gulärla. Det finns ingen vandringsled ute på mossen, men en vandring på egen hand kan vara väl värd besväret.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tingvallamossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att gräva upp, plocka eller insamla torv, djur, växter eller växtdelar. Föreskriften gäller ej bär eller svamp eller sådan plockning eller insamling som utförs för undervisningsändamål.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Text: Västkuststiftelsen

Kontaktinformation

Naturreservat Tingvallamossen

Dals-Ed


Telefon: +46 534 19022


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida