({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lerums kommun

Stora Härsjörundan
Lerum, Härskogen

13,5 kilometer

Stora Härsjörundan går till stor del på vägar och lättvandrade stigar, men rundan har på sina ställen vissa delar där det finns både stenar och rötter på stigarna. Så det här är rundan för dig som gillar tuff terräng på sina ställen.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats och har till en början samma sträckning som flera leder i Härskogsområdet. Första delen av leden är grusad och lättgången. Tågskogatjärn som passeras är en typisk skogstjärn. Vid resterna av torpet Hägnan viker leden av västerut mot Stora Härsjön.

Leden följer en strandväg och en kortare sträcka på Härskogsvägen. Se upp för den starka trafiken på Härskogsvägen. När leden viker av från Härskogsvägen passeras Blomsholm och följer grusvägen genom byn Härsåsen. På platsen fanns ursprungligen en gård. Efter några hundra meter viker leden av från grusvägen söderut.

Det blir skogsstig fram till Häckenvägen. Har du tid så gör en avstickare till det vackra odlingslandskapet vid Häcken invid Stora Härsjöns strand. Vid Häckenvägen blir det grusväg igen cirka 500 meter. Leden passerar den nya kraftledningen mellan Stenkullen och Lindome. Strax
efter kraftledningspassagen viker leden söderut ner mot Öxsjön.

Vid Öxsjön kan det vara läge att slå sig ner och ta en fikapaus med fin utsikt över sjön. Man kan också ta sig ett litet bad. Från Öxsjön följer leden en gammal ”körkeväg” som gick till Härryda kyrka. Efter drygt 400m kommer leden ut på en grusväg. Det är körkevägen som blivit grusväg och som är gården Öxbos nya väg.

Leden följer vägen söderut i några kilometer. Kraftledningen passeras igen. Strax innan leden viker av från vägen kommer Vildmarksleden ut på vägen. De två lederna har nu samma sträckning nästan ända fram till Härskogen. Leden följer stigen österut genom bitvis tät granskog ned mot Härsjödamm.

En kort grusvägsdel och leden återvänder till skogsstig. Vid Ringtjärn finns en liten bänk för en skön rast. Strax efter Ringtjärn kommer leden ut på en grusväg och följer den åt nordost. Efter en dryg halvkilometer viker leden av från vägen och följer en stig fram mot viken i Stora Härsjön. På norrsidan av viken finns ett vindskydd och eldstad.

Från vindskyddet följer leden nära sjön. Leden kommer fram till Härskogens elljuspår och följer
sedan det fram till anläggningens bastubyggnader. På elljussträckan finns det två badplatser, se karta. Sedan är det bara backen upp till parkeringen kvar.