({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vägvisningsskylt med texten "Runsten 700 m".

Fotograf: Elisabet Johansson

5 historiska tips

Staden Mariestad grundades av Vasasonen Hertig Karl och fick sina stadsprivilegier år 1583. Men området har varit bebott mycket längre än så. Här finns spår från människorna som levt och verkat här flera tusen år tillbaka i tiden. Packa fikakorgen och ge dig ut på en upptäcktsfärd bland Mariestads historiska sevärdheter. Här kommer fem tips, men det finns såklart mycket mer att se!

Vikingatida Karleby

I Mariestad, och främst i trakten kring Karleby och Leksberg, finns spännande spår från vikingatiden. Här kan vi få en glimt av hur betydelsefull platsen varit i historien och i det vikingatida samhällets övergång till kristendomen. Vid den gamla kyrkplatsen i Karleby kan vi se rester från två medeltida kyrkor. Den ena är daterad till 900-talets slut och anses vara en av Sveriges allra tidigaste kyrkor. Man har även hittat spår av bland annat byggnadsgrunder som tar oss tillbaka till en stormansgård från 700-800-tal. Den senare kyrkan byggdes, på samma plats som den första, i slutet på 1000-talet.

Fotograf: Elisabet Johansson

Klockarbolet

Vi hoppar framåt till 1600-1700-tal och beger oss till Odensåker. Alldeles intill kyrkan ligger Klockargården Klockarbolet som är en av Sveriges äldsta gruppbebyggelser som står kvar på sin ursprungliga plats. Husen utgör resterna av en gammal by som på 1700-talet var traktens största. Fram till sekelskiftet 1900 fungerade Klockarbolet som bostad för klockaren i Odensåker. Därefter arrenderades gården ut till en murare vars barn bodde kvar efter föräldrarnas död. De flyttade från Klockarbolet år 1952 och sedan dess har bostället varit obebott. Gården ägs av Svenska kyrka och är byggnadsminne sedan 1995.

Fotograf: Elisabet Johansson

Böckersboda

I närheten av Norrkvarn vid Göta kanal ligger Böckersboda by. Här finns spår från flera olika tidsepoker, ett boningshus från 1674 och ett missionshus från 1902 samsas med skeppssättningar från järnåldern. Det större av skeppen är 30 meter långt och består av 16 resta stenar. Det mindre består av sju resta stenar. Vid utgrävningar har man hittat brandgravar i båda skeppen. Man har även hittat föremål som spelbrickor av ben, en knapp av brons, benkammar, tandpärla, ett kamfodral, fragment av järnföremål och björnklor. Med hjälp av fynden har man kunnat datera gravarna till äldre järnålder, omkring 500 år e Kr. Några hundra meter från skeppssättningarna hittar du också en domarring med fem stenar.

Hulan

Det gamla fiskartorpet Hulan är Torsös äldsta bevarade gård. Det lilla torpet är från 1600-talet, med tidstypisk inredning och en ladugård med en mängd gamla verktyg och redskap. En del saker som finns kvar är sedan gården byggdes. Torpet omnämndes redan 1695 och man har lyckats få fram en helt obruten ägarlängd som presenteras på en trätavla inne i torpet. Här får man en tydlig inblick i hur livet på en 1600-talsgård på Torsö kunde se ut.

Fornborg, varggrop och tjuvnäste

Ta sikte på Lugnåsberget och skogarna kring sjön Vristulven. På en klippa vid sjön kan du se resterna av fornborgen Tränborgen. Hit kom bygdens folk för att söka skydd i orostider. En trätrappa leder dig upp på toppen där man kan ana fornborgens storlek en gång i tiden. På den västra sidan av Vristulven finns även spår efter en flera meter djup stensatt varggrop och tjuvnästet ”Tjuvugnen”, en liten grotta som enligt sägnen sägs ha varit gömställe för rövare i forna tider. 

Fotograf: Elisabet Johansson

Vill du har fler historiska tips från Mariestad? Klicka dig vidare på länken nedan.

Fler historiska tips