({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Werners fabriker_Annestorp

Fotograf: Mölndals stadsmuseum

Upptäck Mölndals kulturmiljöer

  • Clara Vollrathsson

En kulturmiljö kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Gemensamt för miljöerna är att de alla bär på kunskap om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.

- Man kan beskriva det som att kulturmiljöer är platser som berättar om vår gemensamma historia, säger Ulla Hasselqvist, stadsantikvarie i Mölndals stad. På så sätt kan kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer hjälpa oss både att känna en förankring bakåt i tiden och att öka förståelsen för vår omvärld och nutid. Därför är dessa miljöer viktiga att bevara.

I Mölndal, Kållered och Lindome finns kulturmiljöer av olika karaktär, som berättar om en mängd olika epoker ur vår historia. Här finns områden med fornlämningar, bostadsområden i miljonprogrammet, industriområden från förra sekelskiftet, kyrkor och spår från äldre jordbrukslandskap. Bland kulturmiljöerna hittar du också ett par av Mölndals främsta besöksmål: Mölndals kvarnby och Gunnebo slott.

Mölndals stadsmuseums webbplats får du en introduktion till kommunens kulturmiljöer. I flera av miljöerna finns också skyltade natur- och kulturstigar, där du får veta mer om platsens historia. Dessa hittar du i broschyren ”Natur- och kulturvandra” på webben, på Mölndals stadsmuseum eller i turistinformationen i stadshuset. 

Kulturarv i Mölndal: