({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Marstrand

Fotograf: marstrand.se

Vår roll, vision och affärsidé

VÅR ROLL

Södra Bohuslän Turism AB (SBTAB) är det lokala turistbolaget för Orust, Tjörn och Kungälv, som till 100% ägs av näringslivet genom andelar i en ekonomisk förening. Vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen och marknadsföra våra resmål. Med fyra kommuner i samverkan är vi en stark lokal kraft för utveckling av destinationen. Genom upphandling tecknar vi avtal med våra fyra kommuner för åren 2018–2021. Styrelsen för bolaget består av näringsliv och ledande politiker från alla fyra kommuner.

VISION

Bohuslän är det mest attraktiva området att uppleva i Europa.
Södra Bohuslän Turism är aktören som driver utvecklingen tillsammans med partners på ett hållbart sätt i regionen.

AFFÄRSIDÉ

Södra Bohuslän Turism AB är besöksnäringens plattform för utveckling och samverkan mellan kommuner, företag och partners.