({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Marstrand foto över ön från drönare

Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

statistik

Undersökning - Resa i Sverige 2021 (211207)

”Resa i Sverige 2021” är en undersökning som följer upp motsvarande undersökningar 2018-2020. Syftet har återigen varit att studera och analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige generellt, och specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser.

42 olika städer/platser är med i denna studie, och en del av studiens syfte har varit att jämföra dessa städer/platser med avseende på vissa delar av resultatet som är kopplade till attityder och nöjdhet.

Tjörn >>

Orust >>

Marstrand >>

 

Undersökning - Resa i Sverige 2020 (201127)

Målet med undersökningen ”Resa i Sverige 2020” har varit att genomföra en uppföljande och delvis jämförande undersökning med motsvarande undersökningar 2018 och 2019. Syftet har varit att studera och analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige generellt, och specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser.

38 olika städer/platser är med i denna studie, och en del av studiens syfte har varit att jämföra dessa städer/platser med avseende på vissa delar av resultatet som är kopplade till attityder och nöjdhet.

Orust >>

Tjörn >>

Marstrand >>

 

 

Inkvarteringsstatistik

Från och med år 2014 redovisar Turistrådet Västsverige statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

 

Inkvarteringsstatistik 2020 >>

Inkvarteringsstatistik 2021 >>