({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

statistik

(201127) Undersökning - Resa i Sverige 2020

Målet med undersökningen ”Resa i Sverige 2020” har varit att genomföra en uppföljande och delvis jämförande undersökning med motsvarande undersökningar 2018 och 2019. Syftet har varit att studera och analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige generellt, och specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser. 38 olika städer/platser är med i denna studie, och en del av studiens syfte har varit att jämföra dessa städer/platser med avseende på vissa delar av resultatet som är kopplade till attityder och nöjdhet.

Orust >>

Tjörn >>

Marstrand >>

 

Inkvarteringsstatistik 2020 >>

Inkvarteringsstatistik 2021 >>