({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Välkommen till BESÖK

 

Ett utbildningsprogram för besöksnäringsföretag i Bohuslän 2023-2025

Södra Bohuslän Turism erbjuder dig och dina medarbetare ett skräddarsytt utbildningsprogram inom affärsutveckling till ett värde av 62.000:-/deltagare. Utan kostnad.


Utbildningen är framtagen för dig för att klara utmaningarna i besöksnäringen.
I din roll som drivande och ambassadör för företaget är det mycket som ska rymmas.
Du behöver ha kunskap om många olika områden som digitalisering, marknadsföring, försäljning, värdskap, ledarskap, omvärldsspaning med mycket mera.

Genom denna utbildning blir du diplomerad i affärsmannaskap
för besöksnäringen genom Södra Bohuslän Turism AB.
Utbildningen leds av Andrea Hartmann Jovell, expert inom besöksnäringen samt gästande föreläsare.
Utbildningen består av sex helldagar, självstudier och platsbesök av utbildnignsledaren. 

Det är kostnadsfritt för dig och dina medarbetare att delta då vi sökt och redan blivit beviljade projektmedel, projektet medfinansieras av Europeiska Unionen.
Programmet är uppbyggt för att ge förutsättningar att utveckla både dig och företaget.

Läs mer och anmäl dig här!

 

1. Från nu till drömläge

Vi tittar på nuläget för vår verksamhet och fäster blicken på drömläget. Vi lär oss se trender, förstå omvärlden och hitta nya sätt att förbättra vår verksamhet. Med gästföreläsare och kursdeltagare kan vi identifiera mönster och parera sånt som påverkar just din bransch, nya affärer, olika målgrupper, längre säsonger.

2. Digital Framgång

Här utvecklar vi arbetssätt kopplat till digitalisering och att använda digital marknadsföring i din marknadsmix. Du kommer att få lära mer om verktyg som Google Analytics, sociala medier, e-postmarknadsföring och sökmotoroptimering. Vi utvecklas genom praktisk träning, självstudier och feedback på idéer.

3. Ledarskap förflyttar företaget

Nu stärker vi självledarskapet och ledarskapet och lär mer om ett ständigt lärande. Om kommunikation som motiverar och engagerar arbetsgruppen, utvecklar organisationen och en inkluderande arbetsmiljö. Och varför det är smart med tillgänglighet, jämställdhet och att motverka diskriminering.

4. Hållbar i praktiken

Du kommer att lära mer om hållbarhet och hur ni kan minska er påverkan på klimatet. Här går vi igenom vad man behöver tänka på för att bygga en ekonomisk hållbarhet, hur vi kan bidra till social hållbarhet och får exempel på cirkulära affärsmodeller. Vi tar del av framgångsrika hållbarhetsinitiativ i besöksnäringen.

5. Ökad försäljning

Dags för fler attraktiva erbjudanden! Vi hjälps åt att ta fram delar av ert utbud med tjänster och produkter som kan ges en skjuts genom ökade samarbeten. Södra Bohuslän Turism visar hur du kan nyttja ditt medlemskap för ökad paketering, exponering och försäljning och andra samarbeten för ökat sälj.

6. Premiär för framtiden!

Vi presenterar utvecklingsplaner för varandra med utbud, marknadsplan och målgrupper. Vi använder våra kunskaper i innovation, digitalisering, marknadsföring, organisation, hållbarhet och samarbeten för att sälja in och utveckla företaget även efter kursens slut. Som följeslagare har du din egen personliga handlingsplan.

Utbildningsledare BESÖK

Andrea Hartmann Jovell har gedigen erfarenhet inom besöksnäring, destinations- och verksamhetsutveckling. Andrea kommer från Göteborg och har en liten gård på Flatön. Utöver Andrea kommer flera experter att gästa för att bidra i de olika delmomenten.

Läs mer om Andrea här

Europeiska unionen och ESF-rådet

Södra Bohuslän Turism genomför projekt BESÖK för att utöka besöksnäringsföretagens och anställdas omställningsförmåga i enlighet med förändringar i omvärlden genom kompetensutveckling och nya samarbeten och med utgångspunkt i det lokala näringslivets behov. Projektet Medfinansieras av Europeiska Unionen. Svenska ESF-rådet förvaltar Europeiska socialfonden+ (ESF+) som är ett viktigt verktyg för EU. Fonden skapar möjligheter att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige.

Till pressmeddelande >