({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Flygvy över Marstrand

Fotograf: Per Pixel Petersson

Affärsplan för Södra Bohuslän Turism

En gemensam plattform för främjande och utveckling av besöksnäringen i södra Bohuslän.

Besöksnäringen skapar arbetstillfällen och är en betydande del av vår regions ekonomi. Den bidrar också till att skapa en attraktiv och levande destination för både besökare och boende. Lokala arbetstillfällen ger levande orter och möjlighet att bo kvar eller flytta in. Många jobb i besöksnäringen är förstajobb för ungdomar eller nysvenskar och är en väg in i arbetslivet.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen och i Sverige har näringen högre exportvärde än järn, stål och personbilar tillsammans. Vår skärgårdsdestination är en attraktiv del av Sverige i direkt närhet till Göteborg med stor potential att utvecklas.

Vi jobbar aktivt för att utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt. Lokalt arbete i samverkan med företag, kommun och region ska bidra till en fortsatt stark utveckling av besöksnäringen i södra Bohuslän.

Ladda ner affärsplan 2024 (pdf) >>