({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Per Nadén

Besöksnäring i samhällsplaneringen

Besöksnäringens hållbara utveckling förutsätter att näringens anspråk, behov och utvecklingsmöjligheter synliggörs i kommuners planeringsarbete. Det handlar om att besöksmål, aktiviteter och upplevelser i regionen förutsätter tillgång till mark- och vattenområden samtidigt som den unika attraktiviteten oftast ligger i de höga naturvärdena, vilket innebär etablering i känsliga miljöer. En hållbar utveckling av besöksnäringen är dessutom beroende av anpassad infrastruktur, exempelvis kollektivtrafik. Det blir därmed viktigt att besöksnäringen synliggörs i översiktsplanearbete och andra övergripande strategi- och visionsarbeten inom samhällsplanering.

Turistrådet Västsverige arbetar sedan ett antal år strategiskt med att stärka besöksnäringens roll i samhällsplaneringen. En del i detta arbete är att producera planeringsunderlag representativt för besöksnäringen i form av geodata. För närvarande erbjuder Turistrådet geodata baserat på den egna regionala databasen med företag i besöksnäringen, men arbetar också med att synliggöra befintlig besöksnäringsrelevant geodata där källan är en annan organisation än Turistrådet.

Datalager finns som SHP- och TAB-filer (SWEREF99TM). Filerna finns i komprimerade zip-filer som kan beställas hos Turistrådet Västsverige, kontakta Anna Frisell (anna.frisell@vastsverige.com eller +46 (0) 31 81 83 14)