({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Mats Lind

Turistrådet Utbildning

Under namnet Turistrådet Utbildning genomför vi specialutformade utbildningsinsatser för inbjudna västsvenska besöksnäringsföretag och turistorganisationer. På den här sidan informerar vi om kommande utbildningstillfällen.

21-24 oktober/30 oktober-7 november: Turistrådet Utbildning - MTB Instruktör– och Guidekurs

Intresset för cykelturism ökar i Västsverige, därmed finns det också ett behov av fler utbildade cykelguider. För att öka tillgången till guidade cykelupplevelser så arrangerar Turistrådet Västsverige en MTB Instruktör- och Guidekurs under 2021. Kursen är uppdelad i två delar där det första kurstillfället Nivå 1 arrangeras den 21-24 oktober och det andra tillfället Nivå 2 arrangeras den 30 oktober-7 november i Strömstad. 

Observera att båda dessa tillfällen är fullbokade, men att vi tar in personer på väntelista. Kontakta Linda Sturk (linda.sturk@vastsverige.com) om du vill sätta upp dig på denna väntelista. 

Mer information om MTB Instruktör- och Guidekurs Nivå 1 

Mer information om MTB Instruktör- och Guidekurs Nivå 2