({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Tillväxt Turism – ett samarbetsprojekt för att stärka besöksnäringen

Turismen är en viktig näring för Göteborgsregionen och Västsverige - under 2015 omsatte näringen cirka 41,6 miljarder kronor och gav helårssysselsättning åt nästan 28 000 personer i Västsverige. Nu vill Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige tillsammans utveckla fler produkter och stärka konkurrenskraften ytterligare bland företag inom besöksnäringen.

Ökad turism

På nationell nivå finns en målsättning om att fördubbla turismen från 2010 till 2020. I Västra Götalandsregionen finns en vision om att år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination. För att nå dessa mål behöver insatser göras.


Fler produkter på export

Genom samverkansprojektet Tillväxt Turism ska vi få fler hållbara företag inom besöksnäringen, fler exportmogna produkter som efterfrågas av marknaden och utarbeta en modell för samverkan. Denna modell tydliggör för företagen vilket stöd som finns att få i de olika faserna av produktutvecklingen, med utgångspunkt i marknadens behov.

En annan viktig del i projektet är att öka samverkan mellan turismorganisationer och kommuner i Göteborgsregionen. Det är lokalt som den faktiska destinationsutvecklingen sker.


Kunskap och kontakter

Företagen som deltar i projektet kommer att erbjudas möjligheter till samverkan med andra företag i branschen. Syftet är att ta fram nyskapande och internationellt hållbara produkter inom besöksnäringen. Företagen kommer också erbjudas stöd i form av produkt- och företagsutvecklande insatser samt hjälp med kunderbjudande, paketering och marknadsföring.

Lanserade produkter

 • Cykelpaket Kattegattleden:
  • Cykla längs Kattegattleden, ink Hotell Halland
  • Stora cykelpaketet ink Hotell Halland
 • Cykelpaket södra Bohuslän:
  • Cykelpaket ink Stenungsbaden
  • Cykelpaket ink Salt & Sill
  • Cykelpaket ink Hav & Logi
  • Världens svettigaste konstrunda


Om Tillväxt Turism

Tillväxt turism är en viktig insats för att förverkliga ambitionen om att Göteborgsregionen och Västsverige ska vara en hållbar destination ur alla aspekter. Business Region Göteborg sätter fokus på att stärka företagen inom besöksnäringen genom att erbjuda företagsutvecklande insatser till företagen. Deltagande parter är Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co och Business Region Göteborg, där Business region Göteborg är projektägare. Projektet pågår mellan 2016-2018.

Projektet Tillväxt Turism delfinansieras av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden.

Kontaktperson, Turistrådet Västsverige: Karin Gesouli (karin.gesouli@vastsverige.com)