({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman

AdventureEDU - träffpunkt för svensk naturturism

I mitten av november styrde 70 representanter för Sveriges bästa naturturismföretag kosan till Västerås. Tillsammans med företrädare för Svensk Turism, Visita, VisitSweden och Ekoturismföreningen och sju regionala turistorganisationer, däribland Turistrådet Västsverige deltog man i AdventureEDU - Adventure Travel Trade Associations (ATTA) affärsutvecklingsprogram.

Under de tre tredagarna som AdventureEDU pågick avhandlades en rad viktiga ärenden. Första dagen fokuserade på Svenska Ekoturismföreningens arbete med en delstrategi för svensk naturturism. Syftet med detta var att få inspel från de närvarande företag när det gäller delstrategins fyra områden (vild och vacker natur, företagens egen roll, svensk attraktionskraft samt branschens behov av organisering, utbildning och kvalitetsmärkningar).

 —     När 70 av landets bästa företagare inom naturturism samlas är det viktigt  att ta del och lyssna av vad företagen själva ser för utmaningar, eftersom de är de som driver den hållbara utvecklingen framåt. Det är ju för att skapa bättre och mer hållbara förutsättningar för naturturism som delstrategin tas fram, säger Johan Engström, affärutvecklare naturturism, Turistrådet Västsverige.

 Inspirerande föreläsningar

 Övriga två dagar ansvarade ATTA för. På programmet stod bland annat inspirerande föreläsningar kring utveckling av nya produkter, bättre affärer, starkare destinationer samt genomgångar om hur vi som reser agerar och tänker. Christopher Doyle från ATTA, som är amerikan boende i Göteborg, berättade om sin syn kring detta:

 —     Vi ser nu hur engagemang, förståelse och medvetenhet växer bland både privata och offentliga aktörer om behovet att professionalisera den naturbaserade turismen. AdventureEDU är ett exempel på hur det i en tid då alla indikatorer pekar på ett ökat globalt resande. Då måste destinationer som Sverige ta tillvara äventyrsturismens potential, inte minst som en möjlighet som kan gynna landsbygdsutveckling och nya jobb.