({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stöd till företag

Stöd till företag

På på denna webbplats har Turistrådet samlat information kring olika typer av stöd som vi erbjuder till Västsveriges besöksnäring. Våra stödinsatser berör alltifrån värdskap och digital närvaro till hållbarhet, krisstöd och tillgänglighet. 

Sverige-Norden-Världen

Sverige-Norden-Världen är Turistrådets system för att tydliggöra vilka insatser som erbjuds till vilka företag.

Hjälp med översättning till engelska

Turistrådet erbjuder Hållbarhetsklivet-anslutna företag översättningstjänster gällande i huvudsak hemsidor, men även andra digitala marknadsföringskanaler. 

Ekonomiskt stöd

Turistrådet/Västra Götalandsregionen erbjuder företagsstöd till investeringar och utvecklingssatsningar.

Hållbarhetsklivet - Steg för steg

Vägledning för bättre gästupplevelser och stärkt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsklivet - Digital närvaro

Utveckling av och marknadsföring i digitala kanaler. 

Hållbarhetsklivet - Värdskap

Digital värdskapsutbildning för den västsvenska besöksnäringen. 

Smaka på Västsverige

Smaka på Västsverige är ett nätverk och en certifiering vars syfte är att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. 

Tillgänglighetsdatabasen

Information om tillgänglighet hos ett stort antal västsvenska boendeanläggningar, besöksmål, butiker och offentliga lokaler. 

Kompetensförsörjning

Behöver du rekrytera nya medarbetare? Vi har samlat information och inspiration om hur du kan gå tillväga för att rekrytera personal.