({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stöd till företag

Stöd till företag

På på denna webbplats har Turistrådet samlat information kring olika typer av stöd som vi erbjuder till Västsveriges besöksnäring. Våra stödinsatser berör alltifrån värdskap och digital närvaro till hållbarhet, krisstöd och tillgänglighet. 

Sverige-Norden-Världen

Sverige-Norden-Världen är Turistrådets system för att tydliggöra vilka insatser som erbjuds till vilka företag.

Krisstöd Västsverige

Krisstöd Västsverige syftar till att hjälpa västsvensk besöksnäring genom pandemin via ekonomiskt stöd, företags- och destinationsutveckling.

Hållbarhetsklivet - Steg för steg

Vägledning för bättre gästupplevelser och stärkt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsklivet - Digital närvaro

Utveckling av och marknadsföring i digitala kanaler. 

Hållbarhetsklivet - Värdskap

Digital värdskapsutbildning för den västsvenska besöksnäringen. 

Smaka på Västsverige

Smaka på Västsverige är ett nätverk och en certifiering vars syfte är att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. 

Tillgänglighetsdatabasen

Information om tillgänglighet hos ett stort antal västsvenska boendeanläggningar, besöksmål, butiker och offentliga lokaler.