({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Digital närvaro

Att synas i digitala kanaler är en nödvändighet för att bedriva framgångsrik marknadsföring av en verksamhet inom besöksnäringen. Genom digitala kanaler nås flera miljoner potentiella kunder världen över. Dessutom är de flesta digitala kanaler gratis. För att hjälpa verksamheter inom besöksnäringen att nå ut i digitala kanaler har Turistrådet tagit fram ett system som kallas Hållbarhetsklivet - Digital närvaro.

 

Verksamheter som tar del av detta får en komplett genomgång av hur de syns i de viktigaste digitala marknadsföringskanalerna och en checklista med handfasta tips på hur man kan förbättra sin synlighet.

Hur går det till?

Hållbarhetsklivet - Digital närvaro erbjuds i första hand verksamheter som enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världensystem befinner sig på Världen-nivå, men i mån av tid får även verksamheter på Norden-nivå ta del av hjälpen. Turistrådet kontaktar aktuella verksamheter med ett om erbjudande att få en Hållbarhetsklivet - Digital närvaro-analys.

Analysen inleds med att Turistrådet gör en telefonintervju med en företrädare för den aktuella verksamheten - detta i syfte att identifiera målgrupper och vilka digitala kanaler man använder i sin marknadsföring.

Därefter genomför Turistrådet en så kallad digital analys genom att gå igenom hur verksamheten syns och arbetar med följande kanaler:

• Hemsidan inlusive sökmotoroptimering och bokning on-line
• Facebook
• Instagram
• Google My Business
• Tripadvisor

Analysen baseras på en omfattande checklista som omfattar frågor om bilder, språk, tonalitet, uppdateringsfrekvens med mera. Efter genomförd analys bokas ett möte med verksamheten där checklistan gås igenom. Verksamheten får därmed tydliga, konkreta råd till förbättringar. Efter en tid görs en uppföljning för att se hur förbättringsarbetet har gått. 

Om du vill veta mer om Turistrådets arbete med Hållbarhetsklivet - Digital närvaro, mejla till projektledaren Sofie Olsson.  

Läs "Hållbarhetsklivet - Digital närvaro - En handbok för besöksnäringen i Västsverige" här.