({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Robert Dahlberg

Direktupphandling Översättningstjänster

Bakgrund

Turistrådet Västsverige AB (556459-4538) är Västra Götalandsregionens bolag för hållbar utveckling och marknadsföring av destinationen Västsverige.

Turistrådet planerar att erbjuda verksamheter inom besöksnäringen i Västsverige översättningstjänster gällande i huvudsak deras hemsidor, men även andra digitala marknadsföringskanaler. Detta görs för att höja språkkvalitén i de texter som möter den som planerar att besöka Västsverige.

Turistrådet upphandlar nu översättningstjänster för att utföra översättningar från svenska till engelska.


Upplägg

Turistrådet avser att teckna avtal med 2-3 leverantörer. Turistrådet kommer under uppdragets löptid fritt fördela uppdragen bland valda leverantörer. Ingen garanti lämnas till översättarna om mängden uppdrag.

Vår avsikt är att finansiera översättningar till ett värde av max 5000 SEK per besöksnäringsverksamhet. Totalt avsätts en budget på max 600 000 SEK under en treårsperiod. Uppdragsgivare är Turistrådet Västsverige.

Processen genomförs enligt följande:

Företagen skickar in ansökan om översättningsstöd till Turistrådet Västsverige via ett webbformulär. Eftergodkänd ansökan tar företaget kontakt med den översättare som tilldelats. Efter genomfört arbete skickar översättaren faktura till Turistrådet Västsverige, med genomfört arbete som bilaga.

Leverantören måste alltid se till att få relevant kunskap om syfte, målgrupp och kanal för respektive uppdrag. Det beställda och levererade materialet skall kunna användas obegränsat i de olika kanaler för kommunikation som finns tillgängliga för verksamheten.


Kvalificeringskrav

  • Anbudsgivaren skall ha kapacitet och resurser för att utföra efterfrågat åtagande på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
  • Anbudsgivaren skall ha dokumenterad erfarenhet av översättningstjänster inom marknadsföring och/eller besöksnäring.
  • Erfarenheten skall visas genom två exempel på genomförda uppdrag inkl. referenser och kontaktuppgifter

Anbud lämnas i skriftlig form som bifogade filer via epost till marie.linde@vastsverige.com, senast den 30 juni 2022. I anbudet beskrivs hur anbudsgivaren uppfyller ovanstående kvalificeringskrav.

Offererat pris anges i SEK per översatt ord och skall inkludera alla omkostnader såsom sociala avgifter, personförsäkringar (egen personal) och ansvarsförsäkring. Till anbudet bifogas registreringsbevis för företaget.

Vid frågor om upphandlingen kontakta;

Marie Linde
marie.linde@vastsverige.com
031-818307
Turistrådet Västsverige AB
Regionens hus
405 44 Göteborg