({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar, som rapporterar uppgifter om öppethållande, antal gäster, antal övernattningar, gästernas hemland och fördelning på målgrupp samt total logiintäkt (ej camping). Förändringar av kapaciteten ska meddelas. Under 2-3 veckor sker registrering och bearbetning av materialet. En månad efter mätmånaden publiceras preliminär månadsstatistik. Årsrapport med slutlig statistik publiceras i april.

Fakta om inkvarteringsstatistik

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Tillväxtverket månadsvis in uppgifter om kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlare av privata stugor och lägenheter. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turistinformation i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen. Det är den enda kontinuerliga indikator som existerar över antalet utländska besökare i Sverige.

Inkvarteringsstatistik 2016

Inkvarteringsstatistik 2015

Inkvarteringsstatistik 2014

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2010