({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Finansiering

För dig som nybliven turismföretagare, likväl som för dig som är etablerad, är finansiering en ständigt aktuell fråga. Vad gör jag om jag har en idé om att utveckla mitt företag, gå en utbildning, bygga ut min boendeanläggning, starta upp ett projekt m.m. men inte själv kan lösa all finansiering som krävs?

Det finns en del olika möjligheter att söka finansiellt stöd för dig som företagare. Nedan finns några exempel.

Företagsstöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsen kan med pengar ur Landsbygdsprogrammet (för stödperioden 2014 – 2020) ekonomiskt gå in och stötta de företag som gynnar landsbygdsutveckling. Det kan till exempel vara investeringar i anläggningar och tjänster inom turism. Allt för att gynna landsbyggdutvecklingen.

Här kan du läsa mer om investeringsstöd, ladda ner blanketter och hitta rätt kontaktpersoner

Konsultcheckar från Västra Götalandsregionen

Konsultcheck är ett bidrag som kan ges för utgifter för externa konsultkostnader för marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign med mera. Konsultchecken medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

På Västra Götalandsregionens hemsida finns mer information och kriterier för konsultcheckar samt ansökningsblanketter

Affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd utveckling av varor och tjänster samt för internationalisering. Syftet med programmet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förkorta tiden till kommersialisering och internationalisering genom att använda externa tjänster. Programmets målgrupp är etablerade företag som vill och kan växa. För att kunna få stöd ska företag ha mellan 2- 49 anställda och minst 1 miljon kronor i omsättning.