({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
två personer tittar på utsikten

Fotograf: Roger Borgelid

Hållbar produktutveckling 2016 - 2019

Turistrådet Västsverige och Västarvet kommer under 2016-2019 att genomföra projektet Hållbar produktutveckling i Västsverige. Syftet är att stärka besöksnäringen i Västsverige genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Tillväxtverket har beviljat totalt 3 miljoner kronor i stöd till projektet.

Om projektet

Det finns redan idag stor efterfrågan bland både svenska och utländska turister och researrangörer på produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Inom det nya projektet är tanken att också paketera dessa tillsammans med bekvämt boende och lokala måltidsupplevelser. De leder som i första hand kommer att prioriteras är Ätradalsleden, lederna kring Göta kanal samt delar av pilgrimslederna i Västra Götalands län. Målet är att tillsammans med de exportmogna företagen som verkar i anslutning till lederna utveckla fler lönsamma turistupplevelser.

Västarvet projektägare

Hållbar produktutveckling i Västsverige drivs gemensamt av Turistrådet Västsverige och Västarvet, med de senare som projektägare. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med bland annat besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, kommuner i Västsverige samt Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund.

För mer information, se Västarvets projektsida.

Övriga utvalda områden

Förutom Västarvet/Turistrådet Västsverige deltar ytterligare sex regioner och ett kommunkluster i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen. Syftet för projektet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. De utvalda områdena är Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB, Västarvet samt fem kommuner i Västerbotten med Nordmalings kommun som projektägare.