({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

 • Fotograf: Jonas Ingman

Hållbarhetsklivet - Steg för steg

Turistrådet har under drygt 10 års tid tillsammans med några andra regioner i Sverige utvecklat Swedish Welcome, besöksnäringens utbildningsverktyg inom kvalitet och hållbarhet. Idag har närmare 150 verksamheter i Västsverige genomgått utbildningen. Turistrådet bedriver numera hållbarhets- och kvalitetsarbetet i Västsverige i egen regi under namnet Hållbarhetsklivet – Steg för steg.

Hållbarhetsklivet – Steg för steg ger verksamheter inom besöksnäringen vägledning för bättre gästupplevelser och stärkt hållbarhetsarbete.

Rådgivning via Hållbarhetsklivet – Steg för steg utförs av utbildade rådgivare som genomför en objektiv genomlysning av verksamheten utifrån ett hundratal punkter inom tio olika områden:

 • Värdskap
 • Gästinformation
 • Interiör och Exteriör
 • Städning
 • Mat och Dryck
 • Tillgänglighet
 • Utrustning
 • Energi
 • Vatten och Avfall
 • Ledning och Styrning

Våra rådgivare genomför först en praktisk genomgång och analys av verksamheten genom ett oanmält besök. Därefter genomförs ett bokat möte med verksamheten. Vid detta möte diskuteras både styrkor och förbättringsområden och förslag och tips lämnas på hur verksamheten kan stärka sitt erbjudande.

Den sammanfattande rapporten blir en handlingsplan som fokuserar på de områden som har störst utvecklingspotential. Handlingsplanen hjälper verksamheten att på egen hand, eller med stöd av Turistrådet Västsverige, fortsätta resan mot ökad hållbarhet och en ännu bättre gästupplevelse.

Hållbarhetsklivet – Steg för steg är kopplat till de Globala målen. Detta ger verksamheten och dess ledning en trygg bas att stå på och tillsammans bidrar vi till Sveriges ambition att integrera dessa mål på alla nivåer i samhället.

Om du vill veta mer om Steg för steg kontaktar du robert.cullen@vastsverige.com