({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vandring i Tresticklan nationalpark

Fotograf: Roger Borgelid

Hjälp med översättningar

Turistrådet erbjuder nu företag som är anslutna till Hållbarhetsklivet översättningstjänster gällande i huvudsak hemsidor, men även andra digitala marknadsföringskanaler. Detta görs för att höja språkkvaliteten i de texter som möter den som planerar att besöka Västsverige.

Turistrådet kan finansiera översättningar till engelska till ett värde av max 5000 SEK per företag.

Om er ansökan beviljas kommer ni att tilldelas en översättare som ni sedan har direktkontakt med. Företag som fått detta stöd tidigare har inte möjlighet att ansöka på nytt.

Efter genomfört arbete skickar översättaren faktura till Turistrådet Västsverige, med genomfört arbete som bilaga. Om kostnaden överstiger 5000 SEK faktureras överskjutande del direkt till det ansökande företaget. Översättaren meddelar innan arbetet påbörjas om det beräknas kosta mer än 5000 SEK.

Vid frågor kontakta Annika Samuelsson på annika.samuelsson@vastsverige.com

Fyll i ansökan här.

Ansökan om översättningsstöd