({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vandring vid Hornborgasjön

Fotograf: Jonas Ingman

Sverige-Norden-Världen

Turistrådet Västsverige tillhandahåller ett brett spektrum av stöd och hjälp till verksamheter inom besöksnäringen. Sverige-Norden-Världen är ett system som tydliggör vilka insatser som erbjuds till vilka företag. Systemet säkerställer att verksamheter inom besöksnäringen har möjlighet att ingå i marknadsföringsaktiviteter och andra sammanhang baserat på den mognadsgrad som verksam­heten har uppnått.

Sverige-Norden-Världen är inget märkningssystem. Det kommuniceras alltså inte till gästerna vilken nivå en verksamhet befinner sig på. Systemet används endast i kommunikationen mellan Turistrådet och den aktuella verksamheten.

Det är lika lätt för en liten som för en stor verksamhet att nå upp till de olika ni­våerna. Kategoriseringen är kostnadsfri. Dock krävs insatser i form av tid samt en vilja att utvecklas.

Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar en verksamhet måste uppfylla för att nå upp till de olika nivåerna; Sverige, Norden och Världen samt vilka förmåner som erbjuds på varje nivå.

Här kan du läsa mer om Sverige-Norden-Världen