({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Husbilsdestination Sverige

Antalet husbilar blir bara fler och fler. Idag finns det 94 000 husbilar i Sverige och cirka 1,8 miljoner i Europa. För att kunna möta de behov som gästgruppen har och skapa produkter som ger dem god service, trygghet och en bra upplevelse på och utanför campingplatserna har SCR Svensk Camping tagit initiativet till att bilda en grupp som ska inventera behoven och möjligheterna. Turistrådet Västsverige ingår som en part i projektet.

Husbilsmarknaden växer stadigt i hela Europa. Husbilsgästen har dock delvis andra önskemål än vad en campingplats kan erbjuda och därför väljer de ofta att övernatta på andra platser. Detta är inte unikt för Sverige utan gäller i hela Europa. Undersökningar visar att högt på denna målgrupps önskelista står centrumnära och enklare uppställningsplatser för övernattning, så kallade ställplatser.

För att möta de behov som husbilsgästen har, ge dem god service, trygghet och en bra upplevelse i Sverige, bildades 2010 ett samverkansprojekt Husbilsdestination Sverige. Målet med arbetet har varit att göra Sverige till Europas bästa husbilsdestination. Arbetsgruppen har enats om riktlinjer och basservice som en ställplats bör utformas efter. Riktlinjerna underlättar för alla som vill anlägga en ställplats, samtidigt som det skapar en kvalitetsnivå över hela landet.

Projektet omfattar också att påverka att det anläggs fler anpassade husbilsplatser på campingplatser för att kunna erbjuda husbilsgästen ett brett utbud av övernattningsplatser.

För mer information, se Husbilsdestination Sveriges webbplats.