({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Inkvarteringsstatistik 2013

Från och med år 2013 publicerar vi inkvarteringsstatistiken i en ny layout och med ett lite annorlunda upplägg. Vi redovisar delområdena Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg samt Bohuslän. Anledningen till att vi har utökat med Bohuslän är destinationsutvecklingsarbetet som pågår i Bohuslän och att Bohuslän är en av fem pilotdestinationer som är utvalda av Tillväxtverket. Det är därför viktigt att redovisa utvecklingen i området.

I diagrammen med delområden (antal gästnätter, gästnattsutveckling och beläggningsgrad) finns även uppgifter för hela Västra Götaland.

Nationalitetsfördelningen presenteras i form av två cirkeldiagram per delområde för hotell, stugbyar och vandrarhem samt för camping (istället för tabell). Det blir tydligare att se exportandelen och fördelningen av utländska gästnätter. Utifrån Turistrådet Västsveriges uppdrag från regionen är det viktigt att följa exportandelens förändring över tid.
(Dokumenten öppnas i pdf-format)

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December