({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

Inkvarteringsstatistik 2014

Från och med år 2014 redovisar vi hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. Anledningen är att områdena geografiskt bildar destinationer och att destinationsutvecklingsarbete bedrivs i områdena.I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Inkvarteringsstatistik december 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 5 844 470 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige under 2014. Det innebär en ökning med 5,4% jämfört med året innan. Volymmässigt är det besökare i Göteborgsregionen som bidrog mest till ökningen under 2014, +321 865 gästnätter eller +8,7%. Antalet gästnätter på camping uppgick till 3 068 347 och det är en ökning med 11,7%.
December
Infografik för jan-dec 2014

Inkvarteringsstatistik november 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 5 480 524 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige tom november. Det innebär en ökning med 4,8% jämfört med samma period förra året. Det är det högsta antalet nätter i regionen sedan 2009. Volymmässigt är det svenska besökare som bidrog mest till ökningen men det är utländska gästnätter som hade något bättre tillväxt, +5,0% resp. +4,8%.
November
Infografik för jan-nov 2014

Inkvarteringsstatistik oktober 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 5 039 921 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige tom oktober. Det innebär en ökning med 5% jämfört med samma period förra året och femte året i rad med positiv utveckling. Volymmässigt är det svenska besökare som bidrog till ökningen men det är utländska gästnätter som hade något bättre tillväxt, +5,3% resp. +4,9%.
Oktober
Infografik för jan-okt 2014

Inkvarteringsstatistik september 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 4 573 111 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige tom september. Det innebär en ökning med 4,4 % jämfört med samma månad förra året och femte året i rad med positiv utveckling. Volymmässigt är det svenska besökare som bidrog till ökningen men det är utländska gästnätter som hade något bättre tillväxt, +4,7% resp. +4,3%. Utvecklingen från Tyskland, UK, USA och Kina är fortsatt mycket god.
September

Inkvarteringsstatistik augusti 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 692 163 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i augusti. Det innebär en ökning med 8,8% jämfört med samma månad förra året. Volymmässigt är det svenska besökare som bidrog till ökningen i augusti men det är utländska gästnätter som hade bättre tillväxt, +13% resp. +7%. En tvåsiffrig tillväxt noteras från bl.a. Tyskland, Storbritannien, Italien, USA och Kina.
Augusti

Inkvarteringsstatistik juli 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 962 385 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i juli. Det innebär en tillväxt på 6,2% jämfört med samma månad förra året. Det är främst svenska besökare som bidrog till ökningen pga. de stora volymerna. Utländska gästnätter ökade med nästan 13% i juli. En stark tillväxt noteras från bl.a. Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och Kina. De svenska gästnätterna står för 74% av alla övernattningar på HSV i regionen, dvs. drygt 2,5 miljoner.
Juli

Inkvarteringsstatistik juni 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades nästan 562 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i juni. Det innebär en tillväxt på 3,4% jämfört med samma månad förra året. Det är främst det svenska resandet som bidrog till ökningen pga. de stora volymerna. Men även utländska gästnätter ökade med 3,4% i juni. En stark tillväxt noteras från bl.a. Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och Kina. De svenska gästnätterna står för 75% av alla övernattningar på HSV i regionen tom juni, dvs. drygt 1,8 miljoner.
Juni

Inkvarteringsstatistik maj 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades nästan 517 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i maj. Det blev en stark tillväxt med en ökning på 6,5% jämfört med samma månad förra året. Det är främst det svenska resandet som bidrog till ökningen pga. de stora volymerna. Men även utländska gästnätter ökade med 6,2% i maj. Tom maj blev det också en positiv tillväxt med 2% fler gästnätter än förra året. De svenska gästnätterna står för 76% av alla övernattningar på HSV i regionen tom maj, dvs. drygt 1,4 miljoner.
Maj

Inkvarteringsstatistik april 2014

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades nästan 380 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i april. Det är en minskning med -3,7% jämfört med samma månad förra året och det är främst det svenska resandet som påverkade minskningen. Förklaringen ligger i att Påsken föll just i april i år och det är många svenskar som reser utomlands under Påsken. Under årets första kvartal redovisades nästan 1,4 miljoner gästnätter i Västsverige vilket är ungefär samma nivå som året innan.
April

Inkvarteringsstatistik mars 2014

I mars redovisades totalt 355 498 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i mars. Det är en minskning med -3,9% jämfört med samma månad förra året. Statistiken för camping är för osäker och därför inte presenteras i denna rapport. De svenska gästnätterna står för 77% av alla övernattningar på HSV i regionen, dvs. nästan 276 000. I mars har svenska gästnätter ökat med 0,8% medan de utländska har minskat med 17%.
Mars

Inkvarteringsstatistik februari 2014

I februari redovisades totalt 316 782 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige. Det är en ökning med 4,8% jämfört med samma månad förra året. De svenska gästnätterna står för 77% av alla övernattningar på HSV i regionen, dvs. nästan 244 000. I februari har svenska gästnätter ökat med 9,1% medan de utländska har minskat med 7,4%. Beläggningsgraden på HSV i februari låg totalt på 43% i Västra Götaland. Den varierar ganska mycket beroende på vilka områden i Västsverige man tittar på.
Februari

Inkvarteringsstatistik januari 2014

I januari redovisades totalt 316 524 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige.Det är fjärde året i rad med positiv utveckling i januari månad. De svenska gästnätterna står för 78% avalla övernattningar på HSV i regionen, dvs. nästan 248 000. Den positivatillväxten syns både på svenska (+8,5%) och utländska övernattningar (+2,5%).Beläggningsgraden på HSV i januari låg totalt på 41% i Västra Götaland. Denvarierar ganska mycket beroende på vilka områden i Västsverige man tittar på.
Januari