({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Inkvarteringsstatistik 2015

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. Turistrådet bedriver destinationsutvecklingsarbete i dessa områden och därför är det viktigt att kunna följa utvecklingen i varje del av regionen. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Inkvarteringsstatistik december 2015 (helårsrapport)

Siffrorna i denna rapport visar på en blomstrande besöksnäring i Västsverige under 2015. Antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade jämfört med föregående år – liksom antalet campingövernattningar. Detta trots att stora delar av sommaren regnade bort. Landets övriga storstadsregioner utvecklades också starkare än rikssnittet. En tydlig trend var den ökande andelen utländska besökare på hotell, stugbyar och vandrarhem.

December 2015 innebar en ökning av antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige med 3,1 % jämfört med motsvarande månad i fjol. Antalet övernattningar genererade från svenska besökare låg kvar på samma nivå som under 2014, medan antalet internationella gästnätter ökade med över 12 %.

December som månad har utvecklats positivt, sett till antalet gästnätter, varje år sedan 2009. Under 2015 står Boråsregionen, Skaraborg och Bohuslän för den starkaste utvecklingen bland delområdena i Västsverige, procentuellt sett.

December

Inkvarteringsstatistik november 2015

November 2015 innebar en ökning av antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige med 1,2 % jämfört med motsvarande månad i fjol. Utvecklingen var alltså fortsatt positiv, även om ökningen var betydligt blygsammare än den för oktober. Ackumulerat över året (jan-nov) handlar det dock om en tioprocentig uppgång för Västsverige – en utveckling som procentuellt sett är något starkare än den för exempelvis Stockholmsregionen. Klart är att 2015 har varit ett fantastiskt bra år för besöksnäringen i Västsverige, liksom för de övriga storstadsregionerna.

Samtliga delområden i Västsverige ökar sitt antal gästnätter under november 2015 (Göteborgsregionen är mer eller mindre oförändrad). Starkast utvecklas Dalsland och Göta kanal-området, procentuellt sett. Ökningarna är dock små, i absoluta tal.

November

Inkvarteringsstatistik oktober 2015

Oktober 2015 innebar en ökning av antalet gästnätter i Västsverige med nästan 17 %, jämfört med motsvarande månad ifjol. Utvecklingen är mycket stark och Västsveriges ökning är procentuellt sett större än den för både Stockholm och Skåne. Samtliga delområden i Västsverige ökar, och allra starkast är utvecklingen i Bohuslän (+ 26 %). Även i Göteborgsregionen ökade antalet gästnätter kraftigt (+ 17 %).

Oktober 2015 är den i särklass starkaste oktobermånaden, mätt i antalet gästnätter, hittills i Västsverige.

De svenska gästnätterna i Västsverige ökade i oktober med 13 % jämfört med motsvarande månad förra året, medan antalet utländska gästnätter ökade med hela 27 %. En kraftig ökning av antalet norska besökare är drivande bakom denna skillnad, tillsammans med starka övernattningssiffror från exempelvis Danmark, Storbritannien, Holland, USA och Frankrike.

Oktober

Inkvarteringsstatistik september 2015

September 2015 innebar en ökning av antalet gästnätter med omkring 10 % för Västsverige, jämfört med motsvarande månad ifjol. Utvecklingen är stark, men under september något svagare än för Stockholm och Skåne, och ungefär i nivå med rikssnittet. Samtliga delområden i Västsverige ökar, och allra starkast är utvecklingen i Bohuslän och i Göta kanal-området.

Med undantag för september 2013, har september varit en månad då antalet gästnätter i Västsverige ökat för varje år sedan 2009.

De svenska gästnätterna i Västsverige ökade i september med 5 % jämfört med motsvarande månad förra året, medan antalet utländska gästnätter ökade med nära 25 %. En kraftig ökning av antalet norska besökare är drivande bakom denna skillnad, tillsammans med starka övernattningssiffror från exempelvis franska, spanska, ryska och kinesiska besökare.

September

Infografik: Juni-augusti 2015

Nu finns infografik över gästnattsstatistiken för sommaren 2015 tillgänglig för nedladdning. 

Infografik: Gästnätter juni-augusti

Inkvarteringsstatistik augusti 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 751 881 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i augusti 2015. Det innebär en ökning med 8,5% eller 59 000 nätter i absoluta tal. Utanför Göteborgsregionen är det Bohuslän som, volymmässigt, bidrog mest till ökningen i augusti, +18 000 gästnätter. Starkast tillväxt hade Göta Kanal med nästan 14% fler gästnätter än under augusti förra året. Resande från Sverige ökade med 3,8% i augusti medan resande från utlandet ökade med 21% och det bäst tillväxt bland storstadsregionerna. Utländska övernattningar i Stockholms län ökade med 11,5% och i Skåne med 18% under augusti månad.

Augusti

Inkvarteringsstatistik juli 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 1 061 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i juli 2015. Det innebär en ökning med nästan 11% eller 101 206 nätter i absoluta tal. Utanför Göteborgsregionen är det Bohuslän som, volymmässigt, bidrog mest till ökningen i juni, +11 400 gästnätter. Starkast tillväxt hade Boråsregionen med 15% fler gästnätter än under juli förra året. Resandet från Sverige har nästan varit oförändrat i juli medan resandet från utlandet ökade med 36% och det bäst tillväxt bland storstadsregionerna. Utländska övernattningar i Stockholms län ökade med 19% och i Skåne med 10% under juli månad.

Juli

Inkvarteringsstatistik juni 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 649 922 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i juni 2015. Det innebär en ökning med nästan 16% eller 87 584 nätter i absoluta tal. Volymmässigt är det besökare i Göteborgsregionen som bidrog mest till ökningen i juni, +55 368 gästnätter. Starkast tillväxt hade Boråsregionen med 22% fler gästnätter än under juni förra året. Resande från Sverige ökade i juni med 12% och från utlandet med 25%.

Juni

Inkvarteringsstatistik maj 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 574 345 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i maj 2015. Det innebär en ökning med nästan 11% eller 55 828 nätter i absoluta tal. Volymmässigt är det besökare i Göteborgsregionen som bidrog mest till ökningen i maj, +44 190 gästnätter. Göteborgsregionen hade också bäst tillväxt i maj nämligen +12,3%. Resande från Sverige ökade i maj med 7% och från utlandet med 11%. Mest ökade utländska övernattningar i Boråsregionen. Under perioden januari-maj redovisades drygt 2 miljoner kommersiella gästnätter på HSV i vår region och detta är en ökning med 9,5% jämfört med samma period 2014. Tillväxten från utlandet är fortsatt starkare än från Sverige, +20% respektive +6%. Den stora ökningen av utländska övernattningar bidrog till att exportandelen i Västsverige ökade med 2 procentenheter till 26%. Resandet till samtliga delområdena i Västsverige ökade under perioden januari-maj.

Maj

Inkvarteringsstatistik april 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 423 330 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i april. Det innebär en ökning med 11,6% eller 44 121 nätter i absoluta tal. Volymmässigt är det besökare i Göteborgsregionen som bidrog mest till ökningen i april, +32 514 gästnätter men det är Boråsregionen som hade bäst tillväxt nämligen +24%. Resande från Sverige ökade i april med 9,4% och från utlandet med 18,2%. Mest ökade utländska övernattningar i Skaraborg.'

April

Inkvarteringsstatistik mars 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 387 240 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i mars 2015. Det innebär en ökning med 8,3% eller 29 579 nätter i absoluta tal. Utländska nätter står för den största ökningen av övernattningar i mars nämligen +19 203. Det är i Göteborgsregionen som den absolut största ökningen av utländska övernattningar har skett, +13 327. Under perioden januari-mars redovisades 1 061 941 övernattningar på HSV i vår region, 8% fler än under samma period 2014.

Mars

Inkvarteringsstatistik februari 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 343 335 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i februari 2015. Det innebär en ökning med 10,6% eller 32 909 nätter i absoluta tal. Volymmässigt är det besökare i Göteborgsregionen som bidrog mest till ökningen i februari, +20 404 gästnätter men det är Bohuslän som hade bäst tillväxt nämligen +20,3%. Resandet från Sverige ökade med 8 % och från utlandet med 19,2%. Norge, vår andra största marknad volymmässigt, efter Sverige, har ökat med 23 % och står för 22 178 gästnätter. Danmark med sina 8 462 gästnätter i februari placeras då på andra plats och Tyskland på tredje plats med 6 751. Beläggningsgraden i regionen låg totalt på 44 %, måndag-torsdag på 48 % och fredag-söndag på 40%. Även ackumulerad statistik för januari-februari visar pekar på positiv tillväxt och en ökning med 8 %.

Februari

Inkvarteringsstatistik januari 2015

Enligt den preliminära statistiken från SCB redovisades 331 571 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) i Västsverige i januari 2015. Det innebär en ökning med 6 % eller 18 823 nätter i absoluta tal. Volymmässigt är det besökare i Göteborgsregionen som bidrog mest till ökningen i januari, +7 912 gästnätter men det är Skaraborg som hade bäst tillväxt nämligen +22,9%. Resande från Sverige ökade med 5,3% och från utlandet med 8,5%. Mest ökade utländska övernattningar i Skaraborg. 

Januari