Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Kvinna i Göteborgs hamn

    Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2020

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Maj

Gästnattsstatistiken för maj månad för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige visar på en något bättre beläggning än under april, 18 % i maj jämfört med 13% i april. Totalt har antalet gästnätter i regionen minskat med 74,3 % jämfört med maj i fjol. Av de större delregionerna är det Skaraborg (- 60 %) och Bohuslän (- 62,5 % trots att Strömstad kommun tappat över 80 %) som procentuellt sett tappat minst gästnätter. Hårdast drabbat är fortfarande Göteborgsregionen som tappat 78,7 % av antalet gästnätter jämfört med maj 2019 och andel belagda rum har gått från 74,4 % i maj 2019 till 17,9 % samma månad i år.

Inkvarteringsstatistik maj

 

April

Statistiken för april månad visar att antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem minskat med cirkaa 80 % jämfört med samma månad 2019. Förutom de största skidortsregionerna, Dalarna och Jämtland, är Västsverige den region som procentuellt tappat mest gästnätter.

Av delregionerna har Göteborgsregionen drabbats hårdast som tappat 83,1 % av antalet gästnätter jämfört med april i fjol. Av kommunerna är det Härryda (där Landvetter flygplats ligger), Strömstad (som tappat 99% av de norska gästnätterna) och Göteborg som procentuellt minskat mest.

Inkvarteringsstatistik april 

Mars

Antalet gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar minskar med över 50% i mars jämfört med samma månad 2019. Orsaken är såklart Coronavirusets spridning över världen. De rapporter som vi fått visar att antalet gästnätter minskar med ca 20% under de första två veckorna av mars för att sedan dyka snabbt och ligger resten av månaden på jättelåga nivåer med nedgångar på ca 80-90 % jämfört med samma period i fjol. 

Av delregionerna är det Göteborgsregionen som drabbats värst med 54,4 % färre gästnätter jämfört med mars 2019. De anläggningar som vanligtvis har stor andel utländska gäster och de som satsar mycket på konferensgäster drabbas såklart extra hårt i dessa tider.

Inkvarteringsstatistik mars

 

Februari

Gästnattsstatistiken för regionens hotell, vandrarhem och stugbyar för årets två första månader visar på en ökning av antalet gästnätter med totalt 8,6 % jämfört med samma period föregående år. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 2,3 % för samma period.

Tyvärr vet vi ju vid det här laget att hela besöksnäringsbranschen drabbades fruktansvärt hårt när Coronaviruset spreds över världen och i slutet av mars kan vi se en kraftig minskning i antal gästnätter. På vissa håll är minskningen över 90 % jämfört med slutet av mars föregående år.

Inkvarteringsstatistik februari 

 

Januari

Stor ökning i antal gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första månad. Drygt 422.000 vilket är en ökning med 7,8 % jämfört med januari 2019. Framförallt är det inhemska gäster som står för ökningen, + 9,3 % på gästnätter från svenskar.

 Januari är en av årets minst turismintensiva månader vilket gör att jämförelsen i % mot föregående år slår väldigt kraftigt i vissa kommuner och även delregioner. Exempelvis delregionen Göta kanal, + 29,2 % jämfört med januari i fjol.

Inkvarteringsstatistik januari