({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna i Göteborgs hamn

Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2022

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Senaste inkvarteringsstatistik-rapporten: December och helåret 2022

Gästnattsstatistiken i denna rapport visar att de västsvenska boendeanläggningarna återhämtat sig oerhört snabbt efter pandemin. I segmentet ”hotell, stugbyar och vandrarhem” gjordes drygt 7,1 miljoner gästnätter vilket är 38,8% fler än 2021 och strax över rekordet från 2019. Detta trots att antalet gästnätter var väldigt lågt under januari-februari innan restriktionerna togs bort.

För segmentet ”camping” är ökningen 21,1 % jämfört med 2021 och cirka 5 % fler än tidigare rekordår, 2019.

Totalt sett gjordes cirka 188 000 (+1,8 %) fler gästnätter under 2022 jämfört med 2019. Sett till antal gästnätter står svenskar för den största ökningen med cirka 564 000 (+ 7,8 %) fler övernattningar. Även våra utländska besökare börjar hitta tillbaka och då framför allt från våra närmarknader. Störst ökning ser vi från Nederländerna med 39 % fler gästnätter under 2022 jämfört med 2019.

Inkvarteringsstatistik helår 2022


Övrig inkvarteringsstatistik 2022

Inkvarteringsstatistik november

Inkvarteringsstatistik oktober 

Inkvarteringsstatistik september

Inkvarteringsstatistik sommar (juni-augusti)

Inkvarteringsstatistik augusti

Inkvarteringsstatistik juli

Inkvarteringsstatistik juni

Inkvarteringsstatistik maj

Inkvarteringsstatistik april

Inkvarteringsstatistik mars

Invarteringsstatistik februari

Inkvarteringsstatistik januari