({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna i Göteborgs hamn

Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2024

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Senaste inkvarteringsstatistik-rapporten: Februari 2024

Gästnattsstatistiken för regionens hotell, vandrarhem och stugbyar visar att det gjordes cirka 443.000 gästnätter under februari månad vilket är 4,1 % fler än under februari i fjol. Ökningen beror framför allt på fler utländska gästnätter (+24,7 %), bland annat från Danmark (+28,3 %). Samtliga delregioner ligger i nivå eller över fjolårets februarinotering.

Ackumulerat ligger antalet gästnätter på cirka 846.000 vilket är något högre än föregående år (+1,3 %). Viktigt att ha i åtanke är att januari och februari historiskt sett är de minst turismintensiva månaderna i vår region.

Inkvarteringsstatistik februari


Övrig inkvarteringsstatistik 2024

Inkvarteringsstatistik januari