({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman - Bruksbild

Så ska västsvenska caféer inspireras

Den 15 maj samlades representanter för tio västsvenska caféer på Tjörn för en inspirations- och kunskapsdag tillsammans med TV-bagaren Sébastien Boudet. Bakom arrangemanget står Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst.

2016 ordnades tre inspirations- och kunskapsdagar för de västsvenska caféerna. Ett av de mest uppskattade inslagen var den workshop kring lokalproducerad cafélunch som kocken Paul Svensson höll. Därför gör man nu gemensam sak och satsar på fler träffar under 2017. Den här första heldagen innehåller både föredrag och även tid i bageriet tillsammans med Sébastien Boudet.

—     Det finns ett behov och intresse från caféerna att träffas i nätverk, utbyta erfarenheter och inspiration, och det är faktiskt deras önskemål att vi skulle ta hit Sébastien Boudet. Han är en inspirerad person som ligger i absolut framkant när det gäller bakning, säger Henrik Linneros, företagsutvecklare Turistrådet Västsverige.

Första kunskapsdagen av två

Det här är den första av två kunskapsdagar under 2017. Ytterligare en tillkommer i höst, men den är fortfarande på planeringsstadiet.

—     De caféer som är med serverar alla mat, och arbetar, eller har åtminstone som ambition att arbeta, med råvaror från regionen. Vi vill på lång sikt verka för att utveckla cafématen så att den i högre grad blir närproducerad, säger Henrik Linneros.