({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Tillbaka till naturen - Dalsland

Dalsland - Tillbaka till naturen

Orörda skogar och stillsamma sprickdalssjöar vittnar om en tid då inlandsisen styrde i Dalsland. Men inte längre. Nu är det istället det naturliga lugnet som styr – och det har vi tagit fasta på. Tillsammans med Dalslands Turist AB har vi genomfört ett konceptualiseringsarbete kring Dalsland som naturturismdestination, där konceptet ”Tillbaka till Naturen” har utvecklats.

Människan är i dag stressad, och vi vill framhäva den positiva inverkan naturen har på kropp och själ. Det visade vi inte minst genom kampanjen 72 Hour Cabin, där internationella besökare med stressiga yrkesliv fick tillbringa tre dygn omgiven av det dalsländska lugnet. Mycket riktigt så minskade deras stressnivåer, och det är denna naturrelaterade sinnesro som utgör grunden till konceptet.

I Dalsland kan man ta sig tillbaka till naturen på många sätt, bland annat genom att vandra, paddla och cykla.

När vi kommunicerar vill vi, i tryckt och digital media, låta Dalsland bli ett ”balsam” för den stressade storstadsmänniskan. Kommunikationen kommer därför att vara lugn, stillsam, vacker och inbjudande. Kommunikationen fokuseras till Göteborg och Stockholm till en början. Vi har, tillsammans, med DTAB tagit fram ett magasin på svenska, engelska och tyska. Detta kommer att kompletteras med annonsering i livsstilsmagasin och med hjälp av en film, som du kan se nedan: