({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Människor sitter runt ett uppdukat bord och äter skaldjur på en brygga.

Fotograf: Kristina Gillerstedt

Måltiden som reseanledning

Turistrådet Västsverige har arbetat med måltidsturism sedan början av år 2000. Turistrådet var tidigt ute med att se trenden i att resa för matens skull och det ökade intresset för regionala och lokala råvaror. Målsättningen är att måltidsupplevelsen ska vara av så hög kvalitet att måltiden i sig blir en av de ledande symbolerna för destinationens innehåll.

Strategisk affärsutveckling måltidsturism

Att profilera Västsverige som en matregion var ett strategiskt val som gjordes av Turistrådet för flera år sedan då man såg en stor potential i måltidsturism. Dock har mycket hänt sedan allt startade år 2000 och syftet med den strategiska affärsutvecklingen kring måltidsturism är att med ett hållbart tänk bereda vägen för Turistrådets produktutveckling och marknadsföring av maten. Genom att ha ett nära samarbete med VisitSweden och andra aktörer, hämta input och trender på vad som är på gång i världen ges förutsättningar för att utveckla måltidsprodukter som ligger i tiden som kan lyfta Västsverige som matregion. Ett viktigt arbete är också att påverka matutvecklingen på nationell nivå. Att medverka i det nationella arbetet med maten sätter Västsverige på matkartan.

Strategi Måltidsturism 2015

Produktutveckling inom måltidsturism

Maten har potential att skapa profilstarka reseanledningar året runt och inom ramen för måltidsarbetet i Västsverige innebär det att lyfta fram tydliga och paketerade måltidsupplevelser kopplade till råvaror, säsonger, högtider och teman. Turistrådets affärsmodell bygger på marknadsstyrd produktutveckling. Ibland som imageskapande koncept och ibland direkta konkreta utformade paket. Exempel på ett imageskapande koncept som idag utvecklats till konkreta köpbara paket är Skaldjursresan som från början var ett interreg projekt men som Turistrådet tog över 2008 och har drivit och utvecklat sedan dess. Skaldjursresan är ett koncept som bygger på paket baserat på bra boende, genuina fiskeupplevelser och god mat i Bohuslän. Det fungerar som ett verktyg för att sätta Bohuslän på kartan med hjälp av skaldjur i världsklass och i kombination med oslagbara upplevelser. Andra paketerade måltidsprodukter det arbetas med och utvecklas kring är insjökräfta i Skaraborg, ramslök på Kinnekulle, löjrom i Vänern, Matresan – en roadtrip genom Västsverige som knyter ihop Göteborgs skärgård med Göta Kanal och som har de lokala producenterna som en röd tråd genom resan. Det arbetas också med en skörderesa som lyfter vårt inland under hösten och med ett koncept kring fika som är populärt begrepp bland våra utländska besökare.

Smaka på Västsverige

Det gäller att alla företag håller en hög kvalitet på sin produkt om det är ett paket som innehåller flera olika företag; såsom boende, restaurang, aktivitetsföretag, gårdsbutik eller producent. Som en del i detta kvalitetsarbete arbetar Turistrådet med Smaka på Västsverige som utgör basen i måltidsarbetet i regionen. År 2000 startade Turistrådet projektet Västsvensk Mersmak i syfte att vidareutveckla det redan välmeriterade västsvenska köket, öka samarbetet mellan krogar och råvaruproducenter och berika besökarna med genuina matupplevelser. Efter några år startade Turistrådet Västsverige tillsammans med Lokalproducerat i Väst projektet Smaka på Västsverige för att med gemensam kraft bygga ett ännu starkare varumärke som i förlängningen nu har ersatt Västsvensk mersmak.

Vad är Smaka på Västsverige

Smaka på Västsverige är ett övergripande varumärke för kvalitetssäkrade måltidsprodukter och måltidsupplevelser i Västra Götalandsregionen. Varumärket ägs och drivs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst som tillsammans arbetar med produkt- och kvalitetsutveckling inom måltidsområdet både utifrån ett besöksnäringsperspektiv och ett producentperspektiv. Smaka på Västsverige omfattar utvalda/certifierade restauranger, producenter och gårdsbutiker.

Vad gäller för företagen

Turistrådet arbetar med restaurangerna i regionen och har besöksnäringsperspektivet medan Lokalproducerat i Väst ansvarar för producenterna och gårdsbutikerna och kriterier och affärsutveckling för det segmentet. Restaurangerna som ingår i nätverket har fått ansöka om att vara med och därefter går restaurangen ett kvalitets- och utvecklingsprogram inom ramen för Smaka på Västsverige. Dessa utbildningar genomförs ungefär vartannat år.

Kriterier som gäller för en restaurang att delta är:

Förmåga att skapa en helhetsupplevelse kring måltiden i Västsvensk anda.
Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror.
Ett matlagningskunnande på hög nivå förenat med balanserade menyer även för hälsomedvetna.
Ett stort intresse för service.
Ett stort intresse för miljön både vad gäller estetik och natur.
Följsamhet till lagar och regler.

Restaurangen ska vara öppen större delen av året, inte vara en säsongsrestaurang. En given förutsättning för att restaurangen ska kunna ingå i nätverket är restaurangen har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla verksamheten i enlighet med rådande kriterier, från val av råvaror, via tillagning, till måltidsupplevelsen som helhet. När man som restaurang väl är certifierad ser Turistrådet till att kvaliteten hålls på restaurangerna genom kvalitetskontroller. Vartannat år får man som restaurang besök av anonyma provätare som bedömer mat, service och helhetsupplevelsen kring måltiden.

Är du intresserad av att ingå i nätverket, kontakta Henrik Linneros.
henrik.linneros@vastsverige.com eller 031-81 83 43

Kontakt

Jill Axelsson Pabst
jill.axelsson@vastsverige.com
031-81 83 89

Henrik Linneros
henrik.linneros@vastsverige.com
031-81 83 43

Måltidssamarbetet Göteborg och Västsverige

2012 blev Göteborg matlandethuvudstad inom ramen för arbetet med Sverige det nya matlandet, det var också början på ett nära samarbete mellan staden och regionen då det gäller måltidsutvecklingen inom vårt område. Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co arbetar nära inom flera områden och maten är ett sådant område. Syftet med måltidssamarbetet är att gemensamt lyfta vår stad och region som en stark matdestination. Vi verkar för att skapa och utveckla reseanledningar så vi kan locka besökare året om. Staden kan även användas som skyltfönster för regionen, genom att t.ex. lyfta den lokala maten på restauranger, i butiker och på evenemang.