({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Åsa Dahlgren

Besöksnäringsindex Västsverige

Turistrådet Västsverige tar fram ett index för att bland annat skapa större uppmärksamhet för utvecklingen av besöksnäringen och dess betydelse för regionen, med fokus på små och medelstora företag. Vi vill ta reda på hur företagen utvecklas och vad de tror om framtiden. Besöksnäringsindex är baserad på företagens egna bedömningar av läget vid en viss tidpunkt.

Var kan jag ladda ner tidigare Besöksnäringsindex?

Klicka här

Varför tar vi fram ett besöksnäringsindex?

Ett område som vi upplever behöver förbättring och snabbare återkoppling är statistik kring utvecklingen i besöksnäringens branscher. Den offentliga statistiken publiceras sent och är oftast svår att agera på. För att delvis råda bot på detta är vår idé att genomföra regelbundna mätningar och ta fram ett Besöksnäringsindex bland turistföretag i regionen.

Vad vill vi uppnå?

Målet är att på sikt ta fram ett index för turismen i hela regionen, delområdena och de olika delbranscherna logi, restaurang/café och aktivitet/attraktion/sevärdhet.

Hur ofta gör vi detta?

Fyra gånger per år kommer vi att ställa några korta frågor till turistföretagen via en webbenkät. Att svara på frågorna tar bara några minuter.

Vad gör vi med resultatet?

Avsikten är att snabbt förmedla resultatet tillbaka till företagarna i regionen så att de kan jämföra sig med branschen och använda underlaget för att vidta eventuella åtgärder. Vi kommer också kommunicera resultatet i media för att skapa uppmärksamhet, synliggöra utvecklingen och lyfta näringens betydelse för Västsverige.

Hur gjorde vi urvalet av respondenter?

Företagen valdes ut från Turistrådets CRM-system. Totalt fick 440 företag undersökningen. Vilken bransch företaget tillhör bestämdes av respondenterna själva genom att svara på frågan ”Vilken är din huvudverksamhet?”. 

Hur många gånger görs undersökningen?

Den första mätningen genomfördes under oktober 2014 och frågorna handlade om utfallet, det vill säga  sommarperioden juni-augusti, och förväntningar inför hösten (september-december). För kommande år planeras fyra mätningar för januari-februari, mars-maj, juni-augusti och september-december. 

Vill du veta mer? 

Kontakta Niklas Ranefjärd