({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Par som vandrar i Dalsland

Fotograf: Jonas Ingman

Om Turistrådet

Vi är ett bolag som ägs av Västra Götalandsregionen, som också är vår huvudfinansiär. Vi styrs genom ett ägardirektiv och uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västsverige som destination. Vi får vårt uppdrag av Regionutvecklingsnämnden och vår affärsplan är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin. Våra kunder är verksamheterna inom besöksnäringen i Västsverige.

Uppdrag och verksamhet

För att säkerställa rätt fördelning av våra resurser i relation till verksamheterna inom besöksnäringen använder vi ett system som vi kallar Sverige-Norden-Världen. Systemet tydliggör vilka insatser vi erbjuder och vilken ambitionsnivå som krävs av en verksamhet för att ta del av dessa insatser.

Verksamheten bedrivs i form av olika satsningar som stödjer Hållbarhetsklivet. Vi genomför riktade utvecklings- och marknadsföringsinsatser snarare än breda och generella. De riktade insatserna kan på ett tydligt sätt påverka vart och när besökaren reser. Satsningarna bedrivs tillsammans med utvalda verksamheter för att skapa attraktiva reseanledningar och nå ut med gemensamma budskap. Vi stödjer också utvalda evenemang som agerar enligt Hållbarhetsklivets principer.

För att nå potentiella besökare använder vi oss av våra egna kanaler i form av hemsidor, sociala kanaler och nyhetsbrev. Vi når också ut genom köpt annonsering och samarbeten med journalister, influencers, evenemang och researrangörer. Våra insatser omfattar också att påverka förutsättningarna för besöksnäringen i Västsverige. Det kan handla om att verka för bättre infrastruktur, underlätta kompetensförsörjning samt påverka lagstiftning och den myndighetsutövning som berör besöksnäringen.

Vi bedriver kunskapsöverföring inom flera områden genom seminarier, webinarier och workshops. Vi hjälper också verksamheterna inom besöksnäringen individuellt med att synas digitalt och att utvecklas inom kvalitet och hållbarhet.

Hållbarhetsklivets och Turistrådets gemensamma vision

 ”Västsveriges besöksnäring är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle”

Organisation

Verksamheten är organiserad i två avdelningar. Genom vår analysverksamhet förser vi branschen med kunskap och beslutsunderlag och följer också upp resultaten av våra egna satsningar.

Besöksnäringsinsatser

Avdelningen arbetar med verksamhetsrådgivning, utvecklingsinsatser och marknadsföring av insatserna.

Marknadsföring

Avdelningen arbetar med support och expertis avseende marknadsföring kopplat till besöksnäringsinsatserna.