({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman @ Bruksbild

Ordlista

Mötesindustrin består av följande huvuddelar: kongresser, mässor, konferenser, företagsevent och incentive/belöningsresor.

Abstract Gäller endast vetenskapliga kongresser. Sammandragning av forskares föredrag som skickas till kongresskommittén för bedömning om tid och utrymme ska ges under kongressen för muntlig presentation eller via poster.
 
Badge Namnskylt
 
Bid En inbjudan till en förening/organisation om att man vill vara värd för en internationell kongress.
 
Conference Den engelska benämningen på en kongress.
 
Convention Den amerikanska benämningen på en kongress. (För en amerikan är The Congress den styrande politiska församlingen.)
 
Core PCO En PCO som är avtalsbunden till en organisation och följer en kongress från stad till stad under flera år. Kontraktstiden är oftast tre år.
 
Corporate meetings Företagsmöten
 
Local PCO Vanligen en Professional Congress Organiser, PCO, som bara är verksam i en stad.
 
CB Convention Bureau. Ägs av en stad och arbetar för att skapa fler möten, evenemang och kongresser åt staden.
 
DMC Destination Management Company. Står internationellt för aktiviteter och upplevelser i samband med kongresser och företagsmöten.
 
Eventbyrå Specialister på att skapa eller förstärka ett evenemangs budskap eller underhållning. Ledande byråer arbetar allt oftare med upplevelsebaserad kommunikation och varumärkesbyggande.
 
Fam trips Familiarization trips används i inledningsfasen där man bjuder in företrädare/beslutsfattare hos en organisation inför en planerad kongress eller ett större evenemang för att besöka värdstaden, träffa rätt personer och förvissa sig om att staden kan erbjuda det mötet strävar efter.

Function rooms Möteslokaler
 
IAPCO International Association of Professional Congress Organizers.
 
ICCA International Congress & Convention Association.
 
Keynote presentation Huvudföredrag
 
Konferens Ett enskilt möte som samlar personer kring ett för inbjudaren viktigt ämne. Konferensen har en beställare och en faktureringsadress för hela mötet.
 
Kongress Ett, vanligen, regelbundet återkommande möte som samlar enskilda personer kring ett specifikt ämne med individuell anmälning och betalning.
 
MPI Meetings Professional International. Internationellt nätverk.
 
Multitrack sessions Parallella sessioner

MRV Mötesindustrirådet Västsverige en del av Turistrådet Västsverige
 
Open Space Ett mötesformat
 
PCO En Professional Congress Organiser är en fackmässig kongressorganisatör.
 
Poster En utställningsskärm som erbjuds en vetenskapsman som framfört en önskan om att få berätta om sin forskning för sina kollegor men inte fått plats som talare.
 
Poster exhibition Utställning med affischer
 
RFP Request for Proposal. Begäran om offert för en kongress, konferens eller ett företagsmöte. Begärs hos CVBer eller kongressanläggningar.
 
SBTA Swedish Business Travel Association.
 
SITE Society of Incentive Travel Executives.
 
Site inspection Inspektionsresa för kontroll av anläggningar, hotell och leverantörer för att se till att ett möte ska kunna genomföras som det är tänkt.
 
Think-tank Expertgrupp.