Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

För uppdaterad information om coronaviruset (COVID-19), besök Folkhälsomyndighetens webbplats

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Åsa Dahlgren

Smaka på Västsverige - Gårdsbutik

Smaka på Västsverige är ett nätverk som lyfter Västsverige som matregion och verkar för att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. Det ska vara enkelt för besökaren och konsumenten att hitta ställen som fokuserar på regionens mat och råvaror.

Nätverket ägs och drivs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst. Tillsammans arbetar vi med produkt- och kvalitetsutveckling inom måltidsområdet, både utifrån besöksnärings- och producentperspektiv. 

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som gårdsbutik krävs att du uppfyller nedan kriterier. Gårdsbutiken har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige eller Lokalproducerat i Väst har också möjlighet att utesluta gårdsbutiken ur nätverket om denne inte uppfyller de kriterier som är uppsatta.

Kriterier

Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror: Butiken ska ha en tydlig inköpspolicy att köpa och använda regionalt producerade råvaror och lyfta Smaka på Västsverigeproducenter.

Utveckling: Öppen för att ta in nya produkter och utveckla sitt sortiment.

Öppethållande: Gårdsbutiken ska vara öppen större delen av året och ha fasta öppettider. Viktigt att inte bara vara öppen under sommarsäsong. Undantag om gårdsbutiken baserar sin verksamhet på egenproducerade råvaror som är knutna till en viss säsong.

Kostnad: En årlig avgift på 3000 kronor exklusive moms. Faktura skickas i början av året.

För frågor, kontakta Henrik Linneros, projektledare Smaka på Västsverige. 
E-post: henrik.linneros@vastsverige.com  
Tel: 031-818343