Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

För uppdaterad information om coronaviruset (COVID-19), besök Folkhälsomyndighetens webbplats

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Jonas Ingman - Bruksbild

Smaka på Västsverige - Producent

Smaka på Västsverige är ett nätverk som lyfter Västsverige som matregion och verkar för att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. Det ska vara enkelt för besökaren och konsumenten att hitta ställen som fokuserar på regionens mat och råvaror.

Nätverket ägs och drivs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst. Tillsammans arbetar vi med produkt- och kvalitetsutveckling inom måltidsområdet, både utifrån besöksnärings- och producentperspektiv. 

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som producent krävs att du uppfyller nedanstående kriterier. Producenten har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige eller Lokalproducerat i Väst har också möjlighet att utesluta producenten ur nätverket om denne inte uppfyller de kriterier som är uppsatta.

Västsvensk anda: Företaget ska vara verksamt i Västra Götalandsregionen, vara medlem i Lokalproducerat i Väst och ha ett stort intresse för miljö och hållbarhet.

Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror: Producenten ska så långt det är möjligt använda regionala råvaror. Den huvudsakliga råvaran ska vara från Västsverige, dock minst svensk, produkten ska vara producerad och förädlad i Västra Götaland. Dessa produkter kan märkas med Smaka på Västsverige-sigillet. Producenten kan dock ha produkter i sitt sortiment som inte uppfyller ovan, men då får de inte märkas med sigillet.

Utveckling: Producenten ska ha en tydlig affärsidé där deltagande i nätverket Smaka på Västsverige ger möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten. En given förutsättning är att producenten har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla sin verksamhet framåt.

Kostnad: En årlig avgift på 3000 kronor exklusive moms. Faktura skickas i början av året.

För producenter är det primärt Lokalproducerat i Väst som är kontakten. Det går också bra att kontakta Henrik Linneros, som är Turistrådets projektledare för Smaka på Västsverige. 

E-post: henrik.linneros@vastsverige.com  
Tel: 031-818343