({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

Kompetenshöjande insatser 2016-2018

Ett av de behov som framkom ur affärsanalyserna var att företagen ville utveckla sin kompetens inom ett flertal områden. Därför anordnade projektgruppen flera workshops, föreläsningar och seminarier i syfte att stärka affärsmässigheten och lönsamheten hos de deltagande företagen.

 Workshop med Göteborgs skärgård

Workshop tillsammans med projektet Göteborgs Skärgård (Stadsdel Västra Göteborg, Öckerö kommun och Göteborg & Co). Här bjöds företagare in för att inspireras och diskutera kring hur man lockar besökare till skärgården.

 Försäljning

  • En inspirationsföreläsning inom försäljning för besöksnäringen hölls utav föreläsaren Dennis Edh. Seminariet gav bra exempel på vad företagen konkret kan göra själva för att öka sin försäljning vad gäller prissättning, kundbemötande och uppföljning.
  • Dessutom hölls workshops med fokus på säljprocessens olika delar hölls av konsult Ingrid Alestig.  Genom god planering och förståelse för kundernas motiv kan man effektivisera sitt säljarbete. Workshopen genomfördes i Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Stenungsund och Öckerö.


Affärsekonomi

Ett webinar med fokus på lönsamhet och prissättning hölls 2018. Konsult Sten Jensen gav praktiska exempel och presenterade teorier kring prissättning och dess effekt på resultatet. Vid två tillfällen höll han också workshops där deltagarna genom inspiration och praktisk tillämpning fick företagen att få förståelse för sin ekonomi och hur de mäter och följer upp den.

 Ledarskap

Konsult Madeleine Andrén genomförde en uppskattad workshopserie under tre halvdagar för ledare som ville vidareutveckla sig och sin roll. Workshopgruppen arbetade med de viktigaste delarna när det gäller struktur, förändringsledning och kommunikation.

 Organisation

Annika R Malmbergs föreläsning handlade om hur olika vi människor kan se på livet och vilka konsekvenser det kan få när vi ska komma överens med varandra. Vill man skapa motivation och arbetsglädje för sina medarbetare bör man också skapa ett klimat där förtroende råder i arbetsgruppen. Då blir resultatet starka och självständiga team.

 Tillväxt

Konsult Per Bäckman gick under en halvdag igenom de åtta framgångsfaktorerna inom tillväxtgteorier och hur de hänger ihop. Exempel från befintliga företag varvades med diskussioner i gruppen och en självskattning av sitt eget företag. Genomfördes tillsammans med Lerum och Alingsås kommun.

 Hållbart företagande

En grundläggande utbildning om hållbart företagande där föreläsare Anna Simmons från CSR Västsverige berättade om vilka drivkrafter som finns och om hur deltagarna kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete.

 Kompetensförsörjning

Under en halvdag diskuterade workshopgruppen, under ledning av konsult Karin Henriksson, hur företagen säkerställer att de har rätt kompetens i sitt team, nu och i framtiden. Företagen erbjöds praktiska verktyg och arbetssätt för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens i sina företag.

 Föreläsning varumärkesbyggande

Med en bakgrund som bland annat designchef, iskonstnär och med en MFA från Göteborg och London i bagaget, berättade föreläsaren Jens Thoms Ivarsson den unika historien om Jukkasjärvis ishotell och vad som bidragit till hotellets starka varumärke. 

 Kunskapsdag om den kinesiska marknaden

Programmet riktade sig till de besöksnäringsföretag i Västsverige som är intresserade av den kinesiska marknaden. Information om den kinesiska besökaren gavs, satsningar från nationellt och regionalt håll och olika betallösningar. Företag berättade om sina erfarenheter av att ta emot kinesiska besökare.

Marknadsdag Norge och Danmark

Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige bjöd tillsammans med Visit Sweden in till ett kunskapsseminarium där Visit Swedens nya målgruppsanalyser trender presenterades. Här gavs tips på hur man som företagare enskilt och som destination kan vässa sitt erbjudande och kommunikation gentemot målgruppen.

 Matchmakingevent

Syftet med matchmaking- eventet var att genom möten och nya kontakter skapa samverkan och möjlig­het att bredda erbjudanden, förlänga besökarnas vistelser och bidra till ett hållbart resande.

Business Region Göteborg, Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co erbjöd aktivitetsföretagen att delta i en workshop i form av speed-dating, med syfte att träffa hotell och boende inom Göteborg.

 Seminarie Värdskap

Under en halvdag genomfördes ett seminarie med värdskap och digitalisering i fokus. Turistrådet, Göteborg & Co och kollegor i branschen delade med sig av sina erfarenheter. Seminariet avslutades med en inspirerande föreläsning i kroppsspråk och kommunikation av föreläsare Sandra Lidberg.                    

Visningsresa Värdskap

Medarbetare på Göteborgs Turistbyrå och aktörerna ute på öarna i Göteborgs Skärgård som agerar så kallade InfoPoints träffades för att se, uppleva och lära om varandras verksamheter. En värdskapsdag för att gemensamt utveckla och samla ihop aktörerna i hela skärgården för att skapa en långsiktigt hållbar exportmogen besöksdestination.

 Slutseminarium Tillväxt Turism

Seminarium för att presentera fortsättningen på en tät samverkan mellan Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige som utvecklats genom projektet Tillväxt Turism.