({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Happy Visuals

Många positiva kommentarer i utvärderingen

I Tillväxt Turisms slutskede gjordes under hösten 2018 enkätintervjuer med drygt hälften av de medverkande företagen. Glädjande nog kunde det i sammanställningen av dessa intervjuer konstateras att en överväldigande majoritet av enkätdeltagarna var mer än nöjda med projektet. 76 procent av de tillfrågade angav att de hade haft stor eller mycket stor nytta av den hjälp de fått.

En återkommande synpunkt i enkäten är att företagarna gärna ser att samverkan inom projektorganisationerna (Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co och Business Region Göteborg) ska fortsätta. Dessutom är det många som gillar de nätverksträffar som har hållits inom Tillväxt Turism – det har handlat om alltifrån workshops och seminarier till speed-dating och föreläsningar.

—      Det är värdefullt med den här typen av stöd. Vi har låga marginaler inom besöksnäringen, och många har svårt att ta sig tid att jobba med utvecklingsfrågor. Därför är den här typen av projekt viktiga för branschen, säger en av enkätdeltagarna i sitt svar.

Ett annat enkätsvar är inne på samma sak:

—      Speed dating-eventet skapade nya relationer, som har genererat paket, samarbeten och nya affärer.

På frågan om företagarna har fått lära sig något nytt via det stöd man fått eller de aktiviteter man deltagit i lyfts bland annat affärsanalys, prisjusteringar och paketering.

—      Affärsanalysen och handlingsplanen har gett nya bra insikter. Man kanske vet på ett ungefär vad man behöver göra – men nu fick vi lyft upp det och kunde tydliggöra mål och strategier.

—      Vi har gjort prisjusteringar, sett över konkurrens och lönsamhet.

—      Det känns jättebra att ha varit en del av projektet. Affärsrådgivningen med konsulter har gett struktur och effektivitet till verksamheten. Konsulten har sett exakt vad vi behöver och har givit handfasta råd.

—      Paketering, planeringsverktyg, marknadsaktiviteter och redaktionsplanering – vi hade inte kunnat ta oss till denna nya kunskap så snabbt om vi inte fått verktyg för detta genom Tillväxt Turism. Det har inneburit mer struktur och högre effektivitet. Vi har börjat dela upp ansvar och uppgifter, och har fått en större tydlighet i verksamheten genom att prata om vilka behov vi har, och sedan göra det var och en är bäst på.

68 procent av de som svarat på enkäten har ökat antalet besökare, 52 procent har ökat omsättningen och 60 procent har ökat antalet produkter. Man vittnar bland annat om en ny syn på kommunikation, marknadsföring och värdskap.

—      Vi kommer att arbeta med hemsidan och digitala kanaler på ett helt nytt sätt, och ska även driva paketering och försäljning på ett annat sätt. Vi lägger om hela vår kommunikation och våra budskap för att de ska passa Google bättre.

—      Värdskapet har alltid varit viktigt, men nu har vi skrivit ner mål kring detta och kommer att arbeta ännu mer strukturerat.