({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Turistrådets Styrelse

 

Styrelsen för bolaget består av 9 ledamöter vilka nomineras av Västra Götalandsregionen. 2023-2027 utgörs styrelsen av:

Jan-Olof Ternstedt (V), ordförande
E-post: ternstedt@live.se 

David Sahlsten (KD), vice ordförande
E-post: david.sahlsten@uddevalla.se 

Jesper Eneroth (S), ledamot
E-post: jesper.eneroth@vgregion.se 

Peter Legendi (S), ledamot
E-post: peter@legendi.se 

Annelie Hastig (M), ledamot
E-post: annelie.hastig@vgregion.se 

Yvonne Stafrén (SD), ledamot
E-post: yvonne.stafren@sd.se 

Suzanne Parenius (C), ledamot
E-post: suzanne.parenius@lerum.se 

Margareta Fredriksson (L), ledamot
E-post: margareta.fredriksson@vgregion.se 

Esther O´Hara, (MP), ledamot
E-post: esther.ohara@mp.se