({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Turistrådets Styrelse

 

Styrelsen för bolaget består av 9 ledamöter vilka nomineras av Västra Götalandsregionen. 2019-2023 utgörs styrelsen av:

Birgitta Adolfsson (L), ordförande
E-post: birgitta.adolfsson@vgregion.se 

Karin Greenberg Gelotte (S), vice ordförande
E-post: greenberg.karin@gmail.com

Beatrice Ekelund (S), ledamot
E-post: beatrice.ekelund@handels.se 

Ronnie Brorsson (S), ledamot
E-post: ronnie.brorsson@stromstad.se

Charlotte Nordström (M), ledamot
E-post: charlotte.nordstrom@vgregion.se

Claes-Göran Borg (V), ledamot
E-post: claes-goran.i.borg@vgregion.se

Yvonne Stafrén (SD), ledamot
E-post: yvonne.stafren@sd.se 

Aida Karimli (C), ledamot
E-post: aida.karimli@centerpartiet.se

Jan-Åke Jansson (KD), ledamot
E-post: janakejansson@hotmail.com