({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Värdskap och digitalisering i fokus när Tillväxt Turism bjöd in den västsvenska besöksnäringen

Är man verksam inom besöksnäringen är ett gott värdskap verkligen A och O. Det är precis lika viktigt att bemöta sina gäster med ett leende och med respekt över disk som på hemsidan. Den 25 april anordnade Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co en eftermiddag med värdskap och digitalisering i fokus. På inbjudningslistan fanns representanter från såväl de göteborgska besöksnäringsföretagen och de lokala turistorganisationerna. Arrangemanget var en aktivitet inom samverkansprojektet Tillväxt Turism, som drivs av Turistrådet Västsverige tillsammans med Business Region Göteborg och Göteborg & Co.

Värdskapsdagen hölls på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg och lockade runt 50 besökare. Förutom föreläsningar från Turistrådet och Göteborg & Co om hur man arbetar med marknadsföring och värdskap via hemsida och sociala medier fanns också Karin Åkerman och Maria Renfors från Stenungsbaden Yacht Club på plats. De berättade om den resa man har gjort inom sin organisation när det gäller värdskap. Eftermiddagen avslutades med en föreläsning från Sandra Lidberg om hur man kommunicerar med sitt kroppsspråk, och hur viktigt det är att tänka även på denna ordlösa kommunikation ur ett värdskapsperspektiv.

En av de inbjudna gästerna var Jessica Jedenby, sälj- och marknadsansvarig på Hotel Waterfront i Göteborg. Hon var mycket nöjd med dagen.

-          Det var väldigt intressant att få höra om Stenungsbadens resa. Jag blir riktigt sugen på att genomföra något liknande projekt för egen del. Dessutom var passet om kroppsspråk en riktig tankeställare – det är mycket där som man inte tänker på när det gäller hur man ska bete sig i mötet med gäster. En inspirerande dag med bra variation på föreläsningarna helt enkelt!

 

Renée Jonson som är marknads- och turistbyråansvarig på Nääs Slott, håller med kollegan på Waterfront, och menar att dagen belyste flera viktiga punkter. Inte minst när det gäller bemötandet av kunden och hur vårt agerande påverkar.

-          Just det där som Stenungsbaden talade om att det gäller att vara idog och konsekvent i sitt värdskapsarbete är viktigt att ha med sig. De jobbar i alla led och sammanhang med att sprida glädje både till varandra och till kunderna. Och är personalen trygg och glad i sin roll så smittar den tryggheten av sig på gästerna. Värdskap är ju verkligen kärnan i verksamheten när man arbetar inom besöksnäringen.

Värdsskapsträffen är en del av projektet Tillväxt Turism som är en viktig insats för att förverkliga ambitionen om att Göteborgsregionen och Västsverige ska vara en hållbar destination ur alla aspekter. Deltagande parter är Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co och Business Region Göteborg, där Business region Göteborg är projektägare. Projektet pågår mellan 2016-2018. Tillväxt Turism delfinansieras av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden. 

Vill du och ditt företag också bli bättre på värdskap? Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom den västsvenska besöksnäringen. Syftet är att vi i Västsverige ska bli bäst på värdskap. Den är gratis för alla i Västra Götalandsregionen. Läs mer här