({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Lukasz Warzecha

Så påverkas Turistrådets verksamhet av coronaviruset

Turistrådet har sedan coronapandemin blev ett faktum i mars anpassat verksamheten efter den nya situationen. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar så att de medel vi har till vårt förfogande används på bästa sätt efter de förutsättningar som råder.

Webb-utbildning

Under våren 2020 anordnade vi bland annat en åtta veckor lång webbutbildning för den västsvenska besöksnäringen. Totalt deltog cirka 300 personer, varav 200 fick ersättning motsvarande 70 procent av ordinarie lön. Utbildningen fokuserade på alltifrån hållbarhet till marknadsföring, affärsutveckling och personlig utveckling, blev mycket uppskattad.

Kampanjer, livesändningar och fortsatta utvecklingsinsatser

Under sommaren genomförde vi kampanjerna "Stöd din lokala favorit" och "Boka sommaren i Västsverige". Den förstnämnda lanserades innan reserestriktionerna om att man bara fick resa två timmar från hemmet hävdes, och syftade till få västsvenskarna att spendera sin semester nära hemmet. När resandet släpptes fritt igen i mitten på juni lanserades kampanjen "Boka sommaren i Västsverige", som riktade sig till hela den svenska marknaden. Andra insatser under sommaren har varit att genomföra webbsändningar från flera västsvenska besöksmål - både tillsammans med företagarna ute i regionen och med besökande influencers. Vi fortsätter också att posta inspirationsinnehåll på vastsverige.com och i våra sociala kanaler.

 Turistrådet har också stöttat våra företagare genom att fortsätta arbeta med rådgivning inom Digital Närvaro, Swedish Welcome och med tillgänglighetsinventering.

Kontakta vår företagslots

Turistrådet har också inrättat en företagslots, som ska ta hand om frågor från företagarna kring hur man kan ta del av statliga stödåtgärder. Hon heter Linda Sturk och nås på 031-818305.