({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Information angående corona

På den här webbplatsen samlar Turistrådet Västsverige information kring hur du som besöksnäringsföretagare i Västsverige kan hantera den rådande situationen kring det nya coronavirusets utbredning. Vi känner med alla er som drabbas, och vill försöka vara så behjälpliga som möjligt när det gäller stöd och rådgivning.

Detta gör Turistrådet

Turistrådet har sedan coronapandemin blev ett faktum i mars anpassat verksamheten efter den nya situationen. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar så att de medel vi har till vårt förfogande används på bästa sätt efter de förutsättningar som råder.

Sammanställning av viktig information

Här hittar du information om bland annat regeringens krispaket, Tillväxtverkets åtgärder samt mycket annat matnyttigt.

Håll dig uppdaterad med UD Resklar-appen

UD Resklar uppdaterar ständigt vad som gäller kring internationellt resande. Foto: Hedda Eriksson/Regeringskansliet

Hjälp från andra organisationer

Visita, Almi Företagspartner, Business Region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren kan också hjälpa dig med råd och stöd.

Föreslagna åtgärder mot smittspridning

Visita ger vägledning i åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser. Läs mer i informationsmaterialet ’Safe to Visit’.

Så kan kommunerna stötta besöksnäringen

Information från Visita.