({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

Så kan kommunerna stötta besöksnäringen

Sveriges kommuner har ett stort ansvar att hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset för den svenska besöksnäringen. Informationen i denna aritkel kommer från besöksnäringens branschorganisation Visita, som har tagit fram exempel på ett antal åtgärder som skulle förbättra företagens extremt utsatta läge.

Visita uppmanar Sveriges kommuner att införa ett stopp från uttag från företag av: 

  • Kommunala tillsynsavgifter för bland annat livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter. 
  • Kommunala avgifter vid markupplåterlser för bland annat uteserveringar och andra taxereglerade avgifter, till exempel VA- och renhållningsavgifter. 
  • Hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag.

Andra föreslagna åtgärder: 

  • Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen. 
  • Låt restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen, och var generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor .
  • Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. 
  • Skjut upp evenemang istället för att avboka för att låta de pengar som betalats in stanna hos företaget. 
  • Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen. 

Goda exempel på kommunala åtgärder - listade av Visita