({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Anna Hållams

Turistrådet erbjuder utbildning för besöksnäringsföretag

Turistrådet Västsverige har skapat ett gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Deltagande företag får finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för en anställd som deltar i utbildningen. Lönen är maximerad till 30 000 SEK per månad och maximal ersättning är 50 000 SEK per utbildningsplats.

 

Programmet omfattar totalt 10 MSEK i stöd till företag och finansieras av Västra Götalandsregionen. Utbildningen riktar sig till privata företag på Norden- och Världennivå (enligt Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Välden) med max 20 anställda.

Utbildningen behandlar ämnen som gör att deltagande företag är bra förberett när det kommer bättre tider. Följande ämnen kommer att lyftas:

  • Hållbarhet
  • Värdskap
  • Marknadsföring social media
  • Utveckling av företagets hemsida
  • Evenemang

Utbildningen inleds med ett block där det ges hjälp med att ta del av de stödpaket som finns tillgängliga genom staten.

Turistrådet erbjuder ca 200 utbildningsplatser och fördelar en betald plats per företag. Det är först till kvarn som gäller. Två personer på samma företag kan dela på en utbildningsplats.

Utbildningen genomfördes under 8 veckor från 14 april – 5 juni, på heltid. Stödet utbetalas med 75% vid kursstart och 25% efter fullföljd utbildning. Utbildningen måste fullföljas för att stödet skall få behållas.

Utbildningen genomförs med hjälp av ett webbaserat verktyg och förutsätter därför att deltagaren har tillgång till dator och bra internetuppkoppling. Under förmiddagarna (ca 3 timmar/dag mån-torsd) genomförs webbaserade föreläsningar och eftermiddagarna och fredagarna ägnas åt självstudier där föreläsningarna kan appliceras på företaget.

Obs! Även ägare är välkomna att ansöka om stöd för egen faktisk lön.

Vid frågor, kontakta Marie Linde (marie.linde@vastsverige.com)