({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vänner fikar i Alingsås

Fotograf: Jonas Ingman

Princip 3 - Bra för både boende och besökare

Besöksnäringen är en viktig del för att ett område ska vara attraktivt, då den skapar sysselsättning och förutsättningar för ett bra utbud av restauranger och affärer med mera. Hållbar besöksnäring ska bidra till lokalsamhället, och uppfattas som positiv av de boende, samtidigt som besökaren måste välkomnas och mötas av ett attraktivt utbud.

Tips för att nå fram till en besöksnäring som gynnar både boende och besökare

  • Se till att öka den lokala föreståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats. 
  • Försök att genom styrning se till att en så stor del av de genererade intäkterna stannar lokalt. 
  • Prioritera besökarmålgrupper som bidrar positivt till platsen. 
  • Kombinera det goda värdskapet med det goda gästskapet.